Film Színház Irodalom, 1941. január-június (4. évfolyam, 9-26. szám)

1941-02-28 / 9. szám

I Editek MIT JÁTSZANAK A SZÍNHAZAK? OPERA. Csütörtök: Trubadúr (B). — Péntek: Fidelio. — Szombat: Walkür (RentSkiv. A). — Vasár­nap d. «.: Pillangókisasszony. Este: Denevér. — Hétfő: Nincs előadás. — Kedd1: A nürnbergi mesterdalnokok (Rendkiv. B). — Sz rda: A sevillai borbé.y. (3, V*8.) NEMZETI SZÍNHÁZ. Csütörtök: Négy asszonyt szeretek. — Pén­tek: Elnémult harangok (VI.). — Szombat: Elnémult harangok (VII.). — Vasárnap d. u : Gyúr- kovics-lányok. Este: Elnémult ha­rangok. — Hétfő: Elnémult ha­rangok (K 1.). — Kedd: Niska- vuori aes«o. >k - (B sz.). — Szer­da: Elnémult harangok (B sz.). (Vt4, V*8.) NEMZETI KAMARASZINHAZ: Minden este és vasárnap délután: Kaland. (Vs4, */i8.) MADACH SZÍNHÁZ. Mindennap: Négy asszonyt szeretek. (V*4, */tó.) VÍGSZÍNHÁZ. Csütőrtöik: Féltékeny­ség (K). — Péntek: A sz kékkel mindig haj van. — Szombat: Fél­tékenység. __ Vasárnap d. n.: A szőkékkel mindig baj van. Este: Féltékenység (R). — Hétfő: Fél­tékenység. (Ví4, j/í8.) MAGT SZÍNHÁZ. Minden este és v nap d. u.: Gyergyói bál. (Va*4. */i8.) iANDRiÁSSY SZÍNHÁZ«. Hindién este és vasárnap délután: Ne játssz a szerelemmel. (*/t4, */*8.) FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ. Hindién este és vasárnap d. u.: Gül Baba. V*4, */í8.) KAMARA VARIETÉ. Tabáni atom. (V*9, szombat: 6, 9, vasár- és ün­nepnap: Val, I/<7? 9.) v PÓDIUM. Mindennap: Tekintettel arra ... (5, 9.) KOMÉDIA ORFEUM. Mindennap: Éjjeli szolgálat és Kassner. (Véö, V29.) ROYAL VARIETÉ. Mindennap: Ro- yal-bál. (*/t5, 9.) ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZ. Min­dennap: Zsákbamacska. (V-i6. 8; vas.: V*4. V46. */í9.) JÓZSEFVÁROSI SZÍNHÁZ. Min­dennap: Tessék beszáldni. (V16, 8; vas.: lUl, V46, V<9.) KISFALUDY SZÍNHÁZ. Minden­nap: Dán kő Pista nótafája. (V<6, 8: vas.: */<4, */*6, Vág.) Baross-tér 32. Tel.: 134-337. Kék madár (Maeterlinck remek­műve filmen). Híradók. Előadások kezdete: 11, V24, Vsti, VtS, V2IO. CITY FILMSZÍNHÁZ V.. Vilmos császár-út 36—38, Tel.: 111—140. E^y visszanyert élet. Merle Oberon, John Garrick. A bölcsőtől az isko­láig (kultúrfilm). Magyar és Fos híradó. Előadások hétköznap: 3/í8, V4IÜ. szombat, vasárnap és ün­nepnap 3/«4-kor is. Budapest, IV., Váci­utca 9. Telefon: 18-28?l3 ngáb UŰSS59 MIT JÁTSZANAK A MOZIK? X3H3W"' SuiSSi.1 Magyar, Fox, Luce, Ufa híradók. A modern Távol-Kelet (Colin Ross» filmje). Farsangi szemle 1941. (Részi'etes Mii-riport) Cortina d’Ampezzó-l síversenyek. Színes rajzfilm. Előadások 10-töl 24 óráiig. Páholyok elővételben. Károly király-út 3. Tel.: 422-722. Egy csók és más semmi. Jávor, Tolnay. Rajnai. Magyar és Ufa híradók. Előadások: l/*4, V28, V*8, V*10. Az 'első előadás mindennap £ORSO 4. hétre prolongálva. Nem gyerekjáték. Mickey Rooney, Judy Garland. Amikor az egér ci- cázik. (Ki'&film.) Híradó. Előadások hétköznap: V26, V*8, V2IÖ, szombat, vasár- és ünnepnap V:4-kor Is. VII., Erzsébet-körút 13. Tel.: 222-499. Magyar, Fox, Luce. Ufa híradók, tlgetök élete (sportfißm). Értékes rongyok. Farsangi szemle 1941. (RészteÜes bá-i-riport.) Cortina d’Ampezzói sírversenyek. Színes rajzfilm. Előadások 9-től 24 óráig. Páholyok elővételben. Bethlen Gábor-tér 3, TeU Zart tárgyalás. Tasnády F. Mária, Págcr, Bihari. Luce és Magyar hír­adók. Előadások hétköznap: 1/»4, Vsfi, V28, VslO, vasár- és ünnepnap Vénkor is. Vasárnap déleött Vili­kor: Szívek szimfóniája. Willy Forst,' Gretl Theimer. Hollán-u. 7. (Szent István-körútnál.) Te­lefon: 111-994. Szökevények. John GarfieM, Pris­cilla Lánc. Híradó. Előadások hét­köznap: V24, '/zfi, V28, V2IO, vasár­ps íinnpnYin.Ti V*?-trnr ,1« HÖHE SSt. *Papp halásztanya- ss; : készített birkagulyása éppen olyan különleges­ség, mint az Európaszerte ismert szclkanéiköli hala. — Tulaidános főz! Kispest, Petőfi-tér 6. szám (Vánsháza előtt). TeTe fanszám: 147-150 |*UNDEL VEZET! §La| a Szí. GELLÉRT szállóban és az ÁLLATKERTI vendéglőben ételével, Italával, figyelmességével fllCN0Nrn.°p.r,.. PVLAY ETELKA IftRÉrTM Zene: Darvas Bobby ésRoboz Asztalrendelés : 182-230 és 185-713 NEW-YORK INTIM MÁRVÁNYTERME este 9-től éjjel 2-ig nyitva. Beretvás László a zongoránál miami kávéhaz ESTE, DÉLUTÁN DIZÖZ, ZENE ftcggeí 5 ópaftop rtyit&s KAKUK. A »Jtiua U JlV-ban halvacsora: halászlé túróscsuszAvnl 2 P 20 I.. Attila-körút 22 Telefon: 150-769 BAROSS KAVÉHÁZ b„ vacsorakülönlegességek CSELÉNYl énekel estén­ként S árá­tól Keleti Károly- utca 1. szám. Ördöngős Gyuri és Fekete György ROM M ERY Legszebb kis lokál. — Éjjel 2-ig-BAR táno. — Műsor II., SZÉNA-FÉR 7 Telefon: 357-368, 356-325 MAGYAR FALU VARIETÉ mEFOKs* 143-072 Műsor. Tánc. Horváth Jenő zeneszerző zenekara. 9—2-ig nyitva. — Polgári árak MICHELLER HALÁSZKERT Látványos, hangulatos vacsorázó hely » Éjjel 2-ig nyitva *■ Hal- és flekkenkülönlegességek SZEIFFERTKAVEHAZ ETTERME éjfel 2-ig nyílva ! • Cigányzene • Orbán Sándor énekel és a most megnyílt Wlüc&^oie. éiteciM.ú }Hatcói-cíáed(i este 9-tsi éffei 2-ig ngitm Az étteremben GÖDÖLLŰI VIDÁK JÓZSI muzsikál A csárdában: sramli. , , , énekel. A zongoránál: JZ£{*WÁCWHj,L Pompás hangulat! A k á v é h a z a n Se&'á Mildás éuekd | elsőrendű cigányzenére, Menűkülönleges­O A A--------­O MNIA Käicse^uleaJ. Tel.: 3. ’hétre prolongálva. Tokaji aszú. Fecfcák, Bordy, Pálóczy. ] Magyar és Ufa híradó. Előadások ] hétköznap: 5. VíS, V2IO, szombat, vasár- és* ünnepnap: 4. 6, 8, 10. PALACE FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 8. Telefon* 221-222 Frankenstein fia. Bxsll Rathbone, I Boris Karloff. Vadnyugati szerelem (rajzfilm). Magyar világhirado. Elő­adások: ll, 2, 4, 6. 8, 10 órakor. Az első előadáson mérsékelt, hely- | árak. DAnilK Nagymezö-u. 22—24. It A V í U O Tel. . 123-098. 7. hétre prolongálva. Egy asszony három élete, Bette j Davis, Charles Boyer. Híradók. Előadások: V25. 7, V2IO, vasár- és | ünnepnap: 2-kor is. Rákőczi-út 79. Tel.: ' 224-443. Mindenki mást' szeret. Uray, Szi- lágyi-S7.abó Eszter. A motoros ör- , dög. Híradó. Előadások hétköznap: 11, 1, 3, ő, V48. VslO, vasár és un- j nepuap: 10, 12, 2, 4, 6, 8. 10. R oyal ft Erzsébet-körút 45. rpqllu Telefon: 222-002. 2. hétre prolongálva.__ Ha tosfogat. Clair Trevor, John | Wayne, George Bancroft. Híradók. Előadások hétköznapokon: ViG, x/«8, ‘/HO, saomb.. vas. és ünnep: 4, 0. 8, 10. X filmszínhAzI CÁLÁ Teréz-körút 60. Tel.: ^ ^ 114-411. 114-510. 3. hétre prolongálva. A Manderley-ház asszonya. Joan j Fontaine, Lawrence Olivier. Híradó, előadások kezdete: V«5, 7, V*10, j vasár- és ünnepnap; 2-kor is. Akácfa-u. 4. (Nemzeti Színház mel- | lett.) Tel.: 225-276. Hatodik emelet. Janine Dia.rcey, Pierre Brasseur. A bölcsőtől az iskoláig (kultúrfiim). Híradók, Elő­adások kezdete mindennap: II, V22, Vt4, J/s6, VtlO. Hétköznap az első három, vasár- és ünnep­nap az első két előadás mérsékelt helyárakkal. tTUDIO té\ „tíuíilnlibirállinc étterem — Irányi-u. 17. T. 381-151 „f i§ ŐnNá!iktrtül)nc" Budán 1., Bors-u. 9. T. 153-024. Télen is nyitval Gellert Kávéház KAKÁSFÉSZEK ÉTTERMEI 2 Horthy Mlklós-út 1.1-KÜ C I q I ■ I r I áj LANTOS MARGÓ a zongoránál énekel. Csák vary’s COLONIAL BAR Aranykéz-utca 5. Telefon: 189-766 Zongoránál Csákváry és Darvas Zsuzsa Meteor kávéház éttermei nyitva . este 9—2-ig. Zene ?!5)üfnáyf sötörá Kitűnő magyar konyha Hideg ballet Erzsébet-kOrút 48

Next

/
Thumbnails
Contents