Magyar Filozófiai Szemle, 1962

1. szám

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének folyóirata Szerkesztő bizottság ELEK TIBOR, FUKÁSZ GYÖRGY, GEDŐ ANDRÁS, KISS ARTÚR, MÁTRAI LÁSZLÓ, MOLNÁR ERIK, PÁL LÉNÁRD, SÁNDOR PÁL, SZIGETI JÓZSEF, WIRT ÁDÁM Főszerkesztő SZIGETI JÓZSEF TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Rózsahegyi Tiborné : A cél helye és szerepe a megismerési folyamatban 1 Horváth József : A világ anyagi egységének helyes felfogásához , 21 Márkus Mária : C. W. Mills és az elitszociológia 34 TorcLai Zádor : A magyar kartezianizmus történetének vázlata 54 Földesi Tamás : Néhány gondolat a népi demokrácia fogalmáról 80 AZ OKTATÁS KÉRDÉSEI A Moszkvai Állami Egyetem Ateizmustörténeti és -elméleti tanszékének mim- , kájárói (Somogyi János) 112 ISMERTETÉS ÉS BÍRÁLAT Dr. Kulcsár Kálmán: A jogszociológia problémái (Szoláczki Mihály) 119 Szabó Imre: A jogszabályok értelmezéséről (F. T.) :... 123 Plehanov mint ateista (S. J.) 127 M. M. Rozental: A dialektikus logika alapelvei (R. T.) 131 В. M. Kedrov: Ismétlődések a fejlődés folyamatában (Balogh József) 135 A félelem értékrendje (Vajda Mihály) 137 Folyóirat ismertetések 141 A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete Budapest, V., Széchenyi rkp. 3. I. 145. A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány u. 21

Next

/
Thumbnails
Contents