Magyar Filozófiai Szemle, 1969

1. szám

• A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA­FŐSZERKESZTŐ SZIGETI JÓZSEF TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1969 A tartalomból: HERMANN ISTVÁN A totalitás kategóriája KISS ARTÚR Az állam funkcióinak meghatározásáról G. HAVAS KATALIN Az ítéletek közötti viszonyok vizsgálata matematikai logikai módszerekkel KOLOSI TAMÁS A dráma alapvető sajátosságai VAS IDA A filozófus morális küldetéséről BARLAY LÁSZLÓ Filozófiai gondolkodás vagy filozofálgató esszéisztika? AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents