Magyar Filozófiai Szemle, 1969

1. szám

MAGYAR FILOZÖFIAI SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének folyóirata Szerkesztő bizottság ELEK TIBOR, FUKÁSZ GYÖRGY, KISS ARTÚR, LUKÁCS JÓZSEF MÁTRAI LÁSZLÓ, SIPOS JÁNOS, SOMOGYI ZOLTÁN, SZABÓ GÁBOR SZABÓ ANDRÁS GYÖRGY, VAJDA MIHÁLY, WIRTH ÁDÁM Főszerkesztő SZIGETI JÓZSEF Szerkesztő TIHANYI JÓZSEF TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Hermann István: A totalitás kategóriája 1 Kiss Artúr: Az állam funkcióinak meghatározásához 23 G. Havas Katalin: Az ítéletek közötti viszonyok vizsgálata matematikai logikai módszerekkel 37 Kolosi Tamás: A dráma alapvető sajátosságáról 51 Erdélyi Ágnes: Prepozitivista tendenciák Condillac filozófiájában 69 VITA Vas Ida: A filozófus morális küldetéséről 76 Barlay László: Filozófiai gondolkodás vagy filozofálgató esszéisztika? 85 Katona Péter: A filozófia fogalmáról 103 FIGYELŐ Jer£y Wiatr: A mai antik omunizmus bírálatának szükségességéről 110 ISMERTETÉS ÉS BÍRÁLAT Egy Arisztotelész-értekezés metodikai tanulságairól (Falus Róbert) 117 Molnár Erik: A marxizmus szövetségi politikája 1848 — 1889 (Nagy Lajos Géza) 127 Tőkei Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez (Wirth Ádám) 135 Roger Garaudy: A kínai kérdés (Galla Endre) 139 Esszék és eszmék (Szerdahelyi István) 142 Ádám András: Igazságfüggvények és kétpólusú gráfokkal való realizálásuk problé­mája (Rúzsa Imre) 148 Egy marxista nyelvfilozófia körvonalai (Kelemen János) 152 C. Ginét: Az érzetszavak jelentéséről (l. m.) 156 Filozófiai bibliográfia. A magyarországi könyvtárak új szerzeményei 1968 első fél­évében (Csillag Lászlóné) 157 A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete Budapest V., Nádor u. 18. Telefon: 123—022 A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány u. 21. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza

Next

/
Thumbnails
Contents