Magyar Filozófiai Szemle, 1982

1. szám

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTŐK: BALOGH ISTVÁN KÉRI ELEMÉR (felelős szerkesztő) NYÍRI KRISTÓF A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: ALMÁSI MIKLÓS, HERMANN ISTVÁN, KISS ARTŰR, MÁTRAI LÁSZLÓ (ELNÖK), RÚZSA IMRE, SZIGETI GYÖRGYNÉ, TŐKEI FERENC, VÉSZI BÉLA, VERECZKE1 LAJOS 1982/1 TARTALOM ÁGH ATTILA: AZ angol kapitalizmus és a kereskedelmi világkapitalizmus kialakulása I SIMON FERTCNC: A szabadság és a szabadságok hegeli fenomenológiája 31 FIGYELŐ FEJÉR LÁSZLÓ: A MOIRA és a Moirák (Végzetszerűség vagy kiküszöbölhető realitás Földünkön az éhség?) 73 HÁRSING LÁSZLÓ: Mario Bunge ontológiájának vázlata 84 SZEMLE KELEMEN JÁNOS —DAJKA BALÁZS: Társadalmi tudat és szemiotika 102 KATONA PÉTER— ТЕМЕ SVÁB Y BEÁTA: Humanista pszichiátria antipszichiátriai szel­lemben 108 LUDASSY MÁRIA: Rawls és kritikusai 112 NYÍRI KRISTÓF: A Wittgenstein-helyzet 125 A külföldi folyóiratokból 133 A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Űri u. 63. Telefon: 160-160/269-es v. 138-as mellék Szerkesztőségi napok: kedd és péntek A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest, Alkotmány u. 21.

Next

/
Thumbnails
Contents