Magyar Filozófiai Szemle, 1984

1–2. szám

MAGYAR FILOZOFIAI SZEMLE a magyar tudományos akadémia filozófiai bizottságának folyóirata Mátrai László A szerkesztő bizottság elnöke: A szerkesztő bizottság tagjai: Almási Miklós, Hermann István, Kiss Artur, Rúzsa Imre, Szigeti Györgyné, Tőkei Ferenc, Vereczkei Lajos, Vészi Béla Felelős szerkesztő: Lendvai L. Ferenc Szerkesztők: Áron László, Fehér M. István, Tengelyi László 1984/1-2 TARTALOM DIÓSZEGI ISTVÁN: AZ államnemzet-koncepció belső problematikája a XIX. század utolsó harmadában és a századfordulón 1 Kiss ENDRE: A magyar filozófia fő irányai a szabadságharc bukásától a kiegyezésig 26 NYÍRI KRISTÓF: Ehrenfels és Kelet-Európa 70 MESTERHÁZI MIKLÓS: Rudas László és a húszas évek Lukács-vitája 93 PETHŐ BERTALAN : A Pauler-jelenség 119 I MÁTRAI LÁSZLÓ: Pauler Ákos. Bevezetés 148 Mátrai László tervezett Pauler tanulmányának vázlata 168 Mátrai László műveinek bibliográfiája (Pelle József) 168 DOKUMENTUM MARTINOVICS IGNÁC: Fiziológiai megjegyzések az emberről (Heksch Ágnes beve­zetőjével) 176 TÁJÉKOZÓDÁS KALMÁR ZSUZSA: Lengyel folyóiratok Marx-számairól 211 ADRIANO BAUSOLA : Benedetto Croce. A filozófus, az etika és a politika 219 JÁN PUSTAY: Emlékezés Szántó Ladislavra 189 4. IV. 30—1974. IV. 23 232 I MIHAIL ALEKSZANDROVICS LIFSIC 1905—1983 | 237 SZEMLE SERESS L. ATTILA: A társadalomtudós Marx (Az élő Marx. Tanulmányok — Makai Mária: A visszájára fordult világ anatómiájához) 239 KAPOSI MÁRTON: Marxista koncepció a társadalomelméletek lehetőségeiről (Cerroni: Logica e societä) 245 NEUMER KATALIN: Poszler György: Kétségektől a lehetőségekig. Irodalomelméleti kísérletek 249 Szerkesztőség: 1014 Budapest, Úri u. 53. Telefon: 160-080, 160-160: 138 és 269 mellék Szerkesztőségi fogadóóra: csütörtök 10—12 Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest, Alkotmány u. 21

Next

/
Thumbnails
Contents