Magyar Filozófiai Szemle, 1986

1–2. szám

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTŐK: ÁRON LÁSZLÓ FEHÉR M. ISTVÁN LENDVAI L. FERENC (felelős szerk.) TENGELYI LÁSZLÓ A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: ALMÁSI MIKLÓS, HERMANN ISTVÁN, JUDI ISTVÁN, KOCSONDI ANDRÁS, KÓNYA ISTVÁN, MUNKÁCSY GYULA, NYÍRI TAMÁS, PAPP ZSOLT, RÚZSA IMRE, SZIGETI GYÖRGYNÉ, SZIKLAI LÁSZLÓ, TŐKEI FERENC, VARIÍÓ RÓZSA 1986/1—2 TARTALOM PETHŐ BERTALAN: Peratológia és szinkretikus módszer (Ontológiai és metodológiai meggondolások egy Bartók-könyv írása kapcsán) 1 VARGA CSABA: A jog mint felépítmény (Adalékok az alap—felépítmény kategóriapár történetéhez) 35 KIRÁLY ISTVÁN (Kolozsvár): A titok és kategoriális szerkezete 76 DOKUMENTUM BUCSAY MIHÁLY: A realitáskérdés a kriticizmuson belül és a kriticizmuson túl .... 86 TÁJÉKOZÓDÁS JÜRGEN HABERMAS három tanulmánya: A jóságos uralkodó utópiája (Válasz Róbert Spacmann-nak) 129 Marx és a belső gyarmatosítás tétele 136 Magyarázatok a kommunikatív cselekvés fogalmához 175 SZEMLE BUCSAY MIHÁLY : Teológiai antropológia (Wolfhart Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektive) 201 LŐRINCZNÉ THIEL KATALIN: A cselekvés hálója (Tordai Zádor: A cselekvés hálója) 206 PLÉH CSABA: AZ elme modularitása (Jerry A. Fodor: The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology) 211 PELLE JÓZSEF; AZ eszmei problémája (David I. Dubrovszkij: Probléma ideal'nogo) 216 TÓTH LAJOS: ítéletek és események (Rudolf Haller: Urteile und Ereignisse) 218 ZILAI JÁNOS: A humanista értékek lehetősége (Bodrogvári Ferenc: Érték és utópia) 221 BRUNN ZSUZSA: A hazugság dilemmái (Sissela Bok: A hazugság) 224 WEISZ JÁNOS: A szeretet művészeto (Erich Fromm: A szeretet művészete) 22(5 ÚJSZIGETI DEZSŐ: Pozitív „exisztencializmus" (Dalimír Hajko:Rozpátie dfta —Filo­zófia a socialistická kultúra) 230 JANDÓ MIKLÓS: A melankólia történeti alakváltozásai (Főidényi F. László: Melan­kólia) 234 VERES ILDIKÓ:Tények a női nemről —hatszáz oldalon (EvelyneSullerot szerk.: A női nem. Tények és kérdőjelek) 236 JÓRINÉ Kiss MAGDOLNA: Önmagukat túlélő sztereotípiák (H. Sas Judit: Nőies nők és férfias férfiak) 240 HAVAS FERENC: Szaknyelvészeti alapozás egy marxista nyelvfilozófia épületéhez (Zsilka János: De constructione. Történet és állapot egysége a nyelvben) 242 A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Úri u. 53. Telefon: 759-011/269-es mellék Szerkesztőségi órák: csütörtök 10—12 A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest, Alkotmány u. 21.

Next

/
Thumbnails
Contents