Magyar Filozófiai Szemle, 1987

1. szám

MAGYAR FILOZOFIAI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTŐK: AMBRUS JÁNOS (technikai szerk.) ÁRON LÁSZLÓ FEHÉR M. ISTVÁN LENDVAI L. FERENC (felelős szerk.) TENGELYI LÁSZLÓ A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: ALMÁSI MIKLÓS (elnök), | HERMANN ISTVÁN 1, JUDI ISTVÁN, KOCSONDI ANDRÁS, KÓNYA ISTVÁN, MUNKÁCSY GYULA, NYÍRI TAMÁS, PAPP ZSOLT, RÚZSA IMRE, SZIGETI GYÖRGYNÉ, SZIKLAI LÁSZLÓ, TŐKEI FERENC, VARRÓ RÓZSA 1987/1 TARTALOM MARTINAS KATALIN—ROPOLYI LÁSZLÓ: AZ arisztotelészi termodinamika kifejlődésének kultúrtörténeti korlátairól 1 NÁNÁSI IRÉN: A biomorfizmus és az anyag—forma tan összefüggései Arisztotelész ontológiájában 30 KLÍMA GYULA: Aquinói Tamás a természet princípiumairól 41 NEUMER KATALIN: Nyelvjáték és tradíció. Ludwig Wittgenstein késői filozófiájának értelmezéséhez 81 DOKUMENTUM AQUINÓI TAMÁS: A természet princípiumairól — Az elemek vegyüléséről 112 TÁJÉKOZÓDÁS Azerbajdzsán filozófiájáról (A Voproszü filoszofii nyomán) 131 FEHÉR M. ISTVÁN: A nemzetközi filozófiai életből: a nápolyi „Istituto Italiano per gli Studi Filosofici" 143 SZEMLE SÜVEGES AMÁLIA: Bahmanjár al-Azerbajdzsáni müve oroszul (Bahmanjár al-Azerbajdzsáni: At­tahszit) 153 BORBÉLY GÁBOR: Empirizmus és szolipszizmus között (George Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások) 157 TOKAI LÁSZLÓ: A világosság igazsága vagy az igazság világossága (Roland Mortier: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai) 165 KOVÁCS JÓZSEF: ÉSZ és szenvedély (Pelle János: Ész és szenvedély. Irodalom és filozófia a francia felvilágosodás korában) 172 H. SZABÓ SÁRA: A társadalom tudományától az emberiség vallásáig (Zsigmond László: Auguste Comte) 177 A szerkesztőség címe: 1014 Budapest Úri u. 53. Telefon: 759-011/269-es mellék Szerkesztőségi órák: csütörtök 10-12 A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest, Alkotmány u. 21.

Next

/
Thumbnails
Contents