Magyar Filozófiai Szemle, 1992

1–2. szám

MAGYAR FILOZOFIAI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Megjelenik az MTA Filozófiai Intéztének támogatásával SZERKESZTŐK: ÁRON LÁSZLÓ FEHÉR M. ISTVÁN GUT ZSOKA (technikai szerkesztő) KENDEFFY GÁBOR LENDVAI L. FERENC (felelős szerk.) A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: ALMÁSI MIKLÓS (elnök), CSEJTEI DEZSŐ, CSIZMADIA SÁNDOR, ERDÉLYI ÁGNES, FEHÉR MÁRTA, MUNKÁCSY GYULA, NYÍRI TAMÁS, PRÖHLE KÁROLY, RÓZSA ERZSÉBET, RÚZSA IMRE, SZIKLAI LÁSZLÓ, TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS 1992/1-2 TARTALOM HORVÁTH TIBOR.: A tudományok és az ember világának értelme és valósága (Egy új interdiszciplináris kutatás története, módszere és várt eredményei) 1 HRONSZKY IMRE: Változó perspektívák a tudományfilozófiában (Tézisek) 9 GROLMUSZ VINCE: A matematikai szigorúságról 14 KOLOZSI BÉLA.- Az interperszonalítás szempontjainak térhódítása a deviáns ma­gatartás megértésében és korrekciójában 21 KÖNCZEI GYÖRGY: Fogyatékosság, betegség, egész-ség (Első vázlatok afogyatékos­ság antropológiájához) 31 MARTICSKÓ JÓZSEF: Három új Xenophanész-fragmentum (Rekonstrukciók a 32. testimonium szövegéhez) 43 MATTHIAS PETZOLDT: Hit és tudás (Fundamentálteológiai megjegyzések egy mar­xista vitához) 58 HOWARD L. PARSONS: A jelenkor globális válsága — marxisták és keresztények kapcsolatának dialektikája 79 GRÓH JÁNOS: Tér és id6 a zenében és a festészetben 91 KÖTELES GYÖRGY: Mozart és Hegel. Adalékok a Mozart-esztétika történetéhez (A művészettörténet és a képzőművészetek paradigmája) 108 ÚJLAKI GABRIELLA: A látványelvűség és A „Kunstwollen" (A művészettörténet és a képzőművészetek paradigmája) 118 E számunk elkészítésében részt vettek: DIÓSZEGI MIKLÓSNÉ (szervezés és adminisztratív feladatok) SÁNDOR ISTVÁN (műszaki szerkeszt«), SZÁNTÓ ÉVA (korrektor) KIS GYULA (műszaki tanácsadó) A cikkek szövegét számítógépre vitték: Füredi Zsoltné, Lukács Ist­vánné, Máthé Gyöngyi, Gáli Katalin, Koch Katalin, Pékár Kálmánné A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Szemere u. 10., postacíme: 1398 Budapest, Pf. 594. Telefon: 111-5443, 131-2795 A kiadó címe: 1447 Budapest, Pf. 487 Nyomdai előállítás: SOTE Nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents