Magyar Filozófiai Szemle, 1996

1–3. szám

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Megjelenik az MTA Filozófiai Intézet és a Soros Alapítvány támogatásával SZERKESZTŐK ÁRON LÁSZLÓ GUT ZSÓKA (technikai szerkesztő) KENDEFFY GÁBOR LENDVAI L. FERENC (felelős szerkesztő) MEZEI BALÁZS A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: ALMÁSI MIKLÓS (elnök), CSEJTEI DEZSŐ, CSIZMADIA SÁNDOR, FEHÉR MÁRTA, MARÓTH MIKLÓS, MÁTÉ ANDRÁS, MUNKÁCSY GYULA, NYÍRÍ KRISTÓF, PRÖHLE KÁROLY, RÓZSA ERZSÉBET, RÚZSA IMRE (tiszteletbeli tag), SZIKLAI LÁSZLÓ, TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS 1996/1 — 2—3 TARTALOM Joó MÁRIA: A platóni „erós"-ról — feminista interpretációk kapcsán 1 MOLNÁR PÉTER: AZ ellenállási jog két értelmezése Aquinói Szent Tamásnál . . 31 FÖLDVÁRI SÁNDOR: Fölvilágosodás és nemzeti megújulás a kárpátaljai ruszin kultúrában 53 VlNKOVlCS MÁRTA: Kant mint a klasszikus geográfia előfutára 81 LENDVAI L. FERENC: A földrajz filozófiája mint történelemfilozófiai probléma . 95 ENDREFFY ZOLTÁN: Globális problémák a politikai filozófia és az etika szemszögéből 127 FöLDESI TAMÁS: AZ erkölcsi jogok szerepe és megalapozása 151 A szám elkészítésében részt vettek: BANGHA KATALIN (szervezés és adminisztratív feladatok) HORVÁTH JUDIT (műszaki szerkesztő), SZÁNTÓ ÉVA (korrektor) KISS GYULA (műszaki tanácsadó) A cikkek szövegét számítógépre vitték: Villax Ella, Nyistyár Erzsébet A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Szemere u. 10., postacíme: 1398 Budapest, Pf. 594. Telefon: 131-2795 A kiadó címe: 1447 Budapest, Pf. 487 Nyomdai előállítás: SOTE Nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents