Magyar Filozófiai Szemle, 1997

1–2. szám

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Megjelenik az MTA Filozófiai Intézet, a Nemzeti Kulturális Alap és a Soros Alapítvány támogatásával SZERKESZTŐK ÁRON LÁSZLÓ GUT ZSÓKA (technikai szerkesztő) KENDEFFY GÁBOR LENDVAI L. FERENC (felelős szerkesztő) MEZEI BALÁZS A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: ALMÁSI MIKLÓS (elnök), CSEJTEI DEZSŐ, CSIZMADIA SÁNDOR, FEHÉR MÁRTA, MARÓTH MIKLÓS, MÁTÉ ANDRÁS, MUNKÁCSY GYULA, NYÍRÍ KRISTÓF, PRÖHLE KÁROLY, RÓZSA ERZSÉBET, RÚZSA IMRE (tiszteletbeli tag), SZIKLAI LÁSZLÓ, TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS 1997/1-2 TARTALOM ANDRÉ LAKS: Vallás és filozófia között: az allegorikus értelmezés szerepe a Derverii papiruszban 1 CZISZTER KÁLMÁN: Vesztésre áll-e a tengeri csata? (Aristotelés: Hermeneutika, 9. fejezet — rekonstrukció) 25 GERÉBY GYÖRGY: Aristotelés és Dedekind 45 STEIGER KORNÉL: Phleiusi Timón és A Sí//OI 77 RUGÁSI GYULA: „Egyiptomi ajándék" (A keresztény filozófia történetéhez) ... 93 HEIDL GYÖRGY: Órigenés és Ágoston a Hexaemeronról 115 PERCZEL ISTVÁN: Ál-Areopagita Dénes és Szent Simeon, az Új Teológus 153 A szám elkészítésében részt vettek: BANGHA KATALIN (szervezés és adminisztratív feladatok) HORVÁTH JUDIT (műszaki szerkesztő), SZÁNTÓ ÉVA (korrektor) KISS GYULA (műszaki tanácsadó) A cikkek szövegét számítógépre vitték: Villax Ella, Nyistyár Erzsébet A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Szemere u. 10., postacíme: 1398 Budapest, Pf. 594. A kiadó címe: 1447 Budapest, Pf. 487 Nyomdai előállítás: SOTE Nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents