Magyar Filozófiai Szemle, 1998

1–3. szám

NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL PSEUDO-ARISTOTELÉS A VILÁGRENDRŐL • BENE L., GELENCZEY-MIHÁLTZ A.: ANTIK SZERZŐKRŐL • CSABA F., MEZEI В., SZALAI M., SZÉCSÉNYI E.: ISTENÉRVEKRŐL ÉS VALLÁSFILOZÓFIÁRÓL • HELL J., KOLLÁR J., KOMORJAI L., STALLER Т., WEISS J. ÉS A. INFRANCA: A FÖLVILÁGOSO­DÁSRÓL ÁRON KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents