Magyar Filozófiai Szemle, 1999

1–3. szám

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Soros Alapítvány támogatásával Folyóiratunk ez évtől az interneten is olvasható a http://www.c3.hu /~4Tifsz címen FELELŐS SZERKESZTŐ LENDVAI L. FERENC, STEIGER KORNÉL SZERKESZTŐK ÁRON LÁSZLÓ GUT ZSÓKA (technikai szerkesztő) KENDEFFY GÁBOR A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: ALMÁSI MIKLÓS (elnök), CSEJTEI DEZSŐ, CSIZMADIA SÁNDOR FEHÉR MÁRTA, MARÓTH MIKLÓS, MÁTÉ ANDRÁS, MUNKÁCSY GYULA, NYÍRI KRISTÓF, PRÖHLE KÁROLY, RÓZSA ERZSÉBET, RÚZSA IMRE (tiszteletbeli tag), SZIKLAI LÁSZLÓ, TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS 1999/1 — 2—3 TARTALOM LAURENT STERN : Brentano tétele 1 MENYES CSABA: Az észlelés és az időtudat Husserl 1905-ös előadásai alapján 23 LOSONCZ ALPÁR: A világfogalom értelmezései a fenomenológia ösvényein 41 HUBERT SCHWYZER : Wittgenstein és a nyelv autonómiája 83 ÚJVÁRI MÁRTA: Realizmus, redukció és brentanói reláció 101 FORRAI GÁBOR: Vannak-e szemantikai tények? — Quine a referencia meghatározat­lanságáról 121 DEMETER TAMÁS: Saját funkció: pro és kontra 151 RÉDEI MIKLÓS: A kvantumlogika Birkhoff-Neumann fölfogása 167 BÉNDEK PÉTER: Az „autoritás" és a jelentés elmélete 181 BALÁZS ZOLTÁN: A szabad akarat hierarchikus elmélete 199 THOMAS LUCKMANN: A modem társadalmak erkölcsi rendje: erkölcsi kommuniká­ció és indirekt moralizálás 223 A szám elkészítésében részt vettek: BROZSEK ÉVA (szervezés és adminisztratív feladatok) VTLLAX ELLA (műszaki szerkesztő), SZÁNTÓ ÉVA (korrektor) KISS GYULA (műszaki tanácsadó) A cikkek szövegét számítógépre vitte: Nyistyár Erzsébet A szerkesztőség címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1. Telefon: 266-9100/53-88 A kiadó címe: 1447 Budapest, Pf. 487

Next

/
Thumbnails
Contents