Földmivelési Érdekeink, 1875 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1875-01-04 / 1. szám

A „FÖLDMIVELÉSI ÉRDEKEINK“ 1875-ífc évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE. A zárjál közötti számok a „Földmivelési Érdekeink“ 1-től 52-ig terjedő számait, a mellette álló számok a lap (oldal) számát jelzik. C z i к к e к. Az alföld öntözésének kérdéséhez. Bainville Jó­zsef. 1. (4) Adatok a must szelelés általi erjesztéséhez, dr. Nyáry F. 6. (44) Adalékok a hazai szőlőmivelés és borkeresked., dr. Rodiczky J. 8. (59) Adalékok a hazai szőlőmivelés és borkeresk., dr. Ro­diczky J. 9. (70) Ausztráliai búza ügyében. Kenessey Kálmán 11. (37) „ „ kérdéséhez Boronkay Károly 14 (120) „ ügyében. Zeyk J., Boros G-y., By- deskuty S. 15 (128) „ „ „ (yn) 16 (140) Az elmúlt télről. 18 (157) Állattenyésztésiluk érdekében. 20 (176) Az arankáról, ábra. Linhart Gy. 23 (199) Almássy Kálmán gróf gulyája. Noszlopy E. 28 (246) Átalános biztosítás és befásitás. Yárady Ant. 29 (256) Az ország geognosiai viszonyainak tanulmányozásá- sáról. Kvassay J. 30 (261) Almássy Kálmán gróf gulyája. Noszlopy E. 30 (262) Ausztráliái búza ügyében. Kenessey Kálmán. 30 (265) Aratási kísérlet eredménye. Hajnik János 31 (272) Adalékok a vértetü isméjéhez. (Ábrák) 39 (349) Ausztráliai búza. 5 (35) Aranka. 8 (61) Állatgyógyintézet. 39 (348) Állattenyésztés apadása. Ebner Sándor. 52 (476) Borjazási lázról. Cselko István. 1 (2) Burgonyatermelésbeni haladás. Gobóczy Kár. 1 (4) Borkereskedés és kivitel emelése érdekében. 5 (39) Búza soros mivelése. 9 (72) Bőrgyártás kérdése Ausztriában. 9 73) Burgonya alkatrészeiről. Liebbald Béni. 13 (109) Borhamisítás kérdéséhez, dr. Nyáry F. 19 (167) Buzanemesitési szemle. Mokry S. 27 (240) Befásitás tárgyában. Lehóezky D. 28 (247) Buzarozsdáról, uehány szó. Eösz Ferenez. 22 (283) Bogárhátas öntözésről. (Ábra.) Gonda Béla. 45 (404) „ 46(415) Borászati értekezlet. 47 (427) Bogárhátas öntözésről, (ábrák). Gönda Béla. 51 (463) Befásitás. 29 (256) 24 (207) 20 (177) 5 (37) 6 (45) В ál vány fa. 51 (464) Buzanemesités. 31 (272) Borvásár. 47 (427) ‘ositás 39 (346) 40 (356) tenyésztés Magyarországban. Koller A. 52 (477) ". (Ábrával) 10 (80) ekesz-petézésnél. Grubiczy Géza. ek tárgyában. 47 (428) (217) '69) л ’r stb Kvas­'-74 Eszmecsere lótenyésztésünkről, (bl.) 49 (446) Egy kellőleg nem méltányolt fanem. Illés N. 51 (464) Erdő-törvény. 43 (384) Farkastej, keresztlevelü (ábra). 7 (54) Fapiaczról. 7 (55) Fővárosi piaczi árak. 8 (62) Fejőeszköz, önműködő (ábrával). 11 (91) Fa és vas a gazdasági gépeknél. 12 (101) Felhívás a magy. gazdaközönséghez. Linhart György. 13 (109) Föld árja. Rodiczky J. 13 (110) Földbirtok és földhitelteher statisztikája. Emich Gusz­táv. 22 (193) Földadóról Д 27 (237) Földmivelési érdekeink. B. Nyáry Gyula. 41 (366) Földmivelési budget. 42 (379) Fekete virágú mályva. Maré Ferenez. 50 (456) Fanem. 51 (464) Fatörzsek szállítása. 18 (159) Gazdatiszti egylet alakításához. Berzeviczy Egyed. 1 (1) „ „ ., Hajnik János. 2 (9) „ „ Podmaniczky Gey. báró. 2 (9) Gabona-szipoly. Dr. Horváth Géza. 2 (12) Gazdatiszti egylet alakításához. Lakner Józs. 3 (17) , ,, ,, Rottler József. 4 (25) ,, „ „ Héthalmy Rób. 5 (34) „ n n Fábián Ferenez. 6 (43) „ „ Schröder István. 7 (52) „ ,, „ Zlinszky István. 8 (59) * » Я Bacsa Ferenez) q „ „ „ Bálintffy Pál. j y , ,, kérdéséhez. Mokry Sámuel. 9 (71) . „ alakításához. Szabó János )1г>/77, n , „ Keresztény Gyula.)^ ^ „ ,, kérdéséhez. Schröder Istv. 10 (78) Gazdasági haszonnállatok választása. Deutsch Lajos. 10 (78) Gazdatiszti egylet alakitásához. J. N. 11 (89) „ „ 12 (97) „ „ alakitásához. Fábián Fér. 12 (98) Gazdasági gyűlés (országos). Farkas Ábrah. 13 (107) Gazdatiszti egylet alakitásához. Rottler Józs. 13(108) , „ „ Reoli Károly. 14 (117) „ „ „ MéhelyNánd. 14(117) , ., ,, Egy volt gazdatiszt. 15 (125) „ .. „ , 15 (126) Gabona gyökérzetéről. Dr. Eckert József. 19 (165) Gypsszel tett kísérletek eredménye. Kuu Istv. 19 (168) Gyakorlatiasság értéke stb Micskey Imre. 24 (208) „ „ „ 36 (227) Gerendási buzanemesitő telep stb. (ábra) Mokry S. 31 (272) Gyümölcsfák bemeszelése. Ebner Sándor. 46 (417) Gulya 1. Almássy. Gépek. 12 (101) Gabnavásár. 32 (284) Grand Jouan-i gazdasági akadémia. 52 (478) Hangok az ausztráliai búza ügyében. Szilágyi Gásp. 5 (35) Hegyközség és politikai község közötti különbség. Nagy Z. 6 (45) Húskivitel érdekében. Farkas Ábrahám. 8 (60) Hengerezés és a boronálás R. J. 13 (116) Helyesebb gazdálkodásunkhoz. Deutsch Laj. 22 (195) » „ „ 23 (200) Határok és utak beültetéséről stb. Vásárhelyi Lász. 24 (207) Huslégmentesitési vállalat 31 (274) Háziállatok száj- e's körömfájása. Gracsányi Gy. 35 (309) Háború és a külföldi takarmánynöv. stb. Kvassay J. 35 (309) Hallet-féie rozsnemesités. Kvassay J. 36 (321) Háziállatok száj- és lábfájása, Gracsányi Gy. 36 (322) Három nap Mezőhegyesen stb. b. Podmaniczky G. 42 (376) Hideg borogatás, (ábrával). 43 (387) Juh, melyik fajta haszonhajtóbb ? Fazekas Károly. 1 (1) Juh, Southdown. Szentkirályi Ákos. 2 (10) India erdei. 7 (54) Irtó háború a lnczerna-kosz ellen. Mosdósy József. 8 (61) Juhbetegség, uj. Horváth János. 12 (99) Juhok számozása (ábrákkal). P. L. 12 (100) Istvántelek. (m. i.) 23 (202) Ismétlések 28 (245) Juhászat. 40 (355) Kerésztezés és vérfelfrissités jelentősége a növény- termelésben. Dr. Eckert József. 4 (26) Községi bikák felől, szabályrendelet. 10 (81) Kukoriczatermelési adatok. 11 (89) Klenóczi sajt, B. Nyáry Gyula. 13 (109) Keleti marhavész hazánkban. 19 (169) Kapásnövények növeléséről. Benkovich E. 20 (175) „ „ 22 (193) Kísérlet a szikes talaj termővé tételére. KenesseyK. 25 (216) Kérünk erdőtörvényt. R. 42 (384) Luczerna áldása s veszedelme, Mosdósy Józs. 5 (36) Lótenyésztés. (Nyilt levél). B. Podmaniczky Géza, 7 (53) Luczerna áldása és veszedelme. Gubóczy Kár. 8 (61) Luczerna-kosz tárgyában. Tersztyánszky Alb. 8 (61) Lótenyésztésünk érdeke. B. Skerlecz Károly. 10 (79) „ ,, ■, . П(90) Lótenyésztési értekezlet, országos. Farkas Ábrahám. 11 (91) „ „ „ 12 (101) Liebig ötven gazdasági tantétele. Ttmáry B. 15 (127) „ „ „ и 16 (136) Lótenyészte'si orsz értekezlet. 16 (138) Liebig ötven gazdasági tantéte. Timáry B. 17 (146) „ 18(156) Lótenyészintézetek tárgyában előterjesztés. Kozma F. (Melléklet a 20. számhoz.) Lótenyészügyi orsz. értekezlet 20 (180) „ „ 21 (187) Luczerna-kosz biztos irtása. Fazekas Károly. 22 (195) Lóhereszáritásnak egyszerű módja. Hensch Árpád. 22 (196) Leveles takarmány szárítási módja. Nagy Elek. 23 (201) Lóhiz alás. B. Nyáry Gyula. 30 (264) Luczernatermesztés történetéhez adalékok. Dr. Ro­diczky J. 31 (271) „ „ 32 (281) 33 (289) Lótenyésztési dijosztás Galanthán 36 (322) „ „ Högyészen. 37 (331) Lószemlék. B. Nyáry Gy. 44 (395) Lótenyésztésünkről. Fazekas Károly. 47 (424) Lépfene gyógyítása. Kodoiányi Antal. 48 (437) „ „ Zlinszky István. 49 (448) и

Next

/
Thumbnails
Contents