Földrajzi értesítő, 1958

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: A MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORTJÁNAK TUDOMÁNYOS TANÁCSA FŐSZERKESZTŐ : DR. BULLA BÉLA a M. Tud. Akadémia levelező tagja SZERKESZTŐ : MAROSI SÁNDOR Szerkesztőség : Budapest, V., Nádor utca 7. III. 330. Telefon : 111-050, 1603 mellékállomás Kiadja az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. Telefon : 111-010. Megjelenik negyedévenként. Előfizetési díj egy évre 40 Ft. Befizetendő az Akadémiai Kiadó 05.778. 043-46. sz. számlájára A FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ ÍRÓI 1958­BAN ABELLA MIKLÓS ASZTALOS ISTVÁN BALLA GYÖRGY DR. BENDEFY LÁSZLÓ DR. BERÉNYI DÉNES DR. BORBÉLY ANDOR DR. BOROS ÁDÁM DR. BOROS FERENC BULLA BÉLA DR. DYLIK, J. DR. ENYEDI GYÖRGY DR. FAZAKASNÉ VÁRADY ZSUZSA GAZDAG LÁSZLÓ GÓ^ZÁN LÁSZLÓ KÁDÁR LÁSZLÓ DR. KÉZ ANDOR DR. KISS DEZSŐ DR. KOLTA JÁNOS DR. KÖVES JÓZvSEF LÁNG SÁNDOR DR. LEÉL-ŐSSY SÁNDOR DR, LETTRICH EDIT DR. MAROSI SÁNDOR MENDÖL TIBOR DR. PAPP ELEMÉRNÉ DR. RADÓ SÁNDOR DR. RAYNAL, R. DR. RÓNAI ANDRÁS DR. SOMOGYI SÁNDOR SZÉKELY ANDRÁS DR. VAGÁCS ANDRÁS DR. VÖRÖSMARTI ANTAL DR. V. TAJTI ERZSÉBET WALLNER ERNŐ DR.

Next

/
Thumbnails
Contents