Földrajzi értesítő, 1971

FÖLDRAJZI ERTESITO A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: DK. ASZTALOS ISTVÁN DK. ENYEDI GYÖRGY (FŐSZERKESZTŐ) DR MAROS] SÁNDOR (SZERKESZTŐ) DR. SZILÁRD JENŐ Szerkesztőség: Budapest VI., Népköztársaság átja 62. II. 205. Telefon: 116—834. 10 mellékállomás A FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ ÍRÓI 1971-BEN ABELLA MIKLÓS DR. BALOGH BÉLA DR. BARNA GÁBOR BELUSZKY PÁL DR. BENDEFY LÁSZLÓ DR, BERÉNYI ISTVÁN DR. BEREZNAY ANDRÁS BERNÁT TIVADAR DR. BORAI ÁKOS DR. BOROS LÁSZLÓ OS. VINKÓVICS MÁRTA ENYEDI GYÖRGY DR. ERDŐSI FERENC DR. FÜZES MIKLÓS GÁBRIS GYULA DR. GÓCZÁN LÁSZLÓ DR. HORVÁTH GÉZA HORVÁTH LÁSZLÓ JAKUCS LÁSZLÓ DR. JAKUCS PÁL DR. KATONA SÁNDOR DR. KEREKES IRMA KŐSZEGFALVI GYÖRGY DR. LACKÓ LÁSZLÓ DR, LÁNG SÁNDOR DR. LETTRICH EDIT DR. LOVÁSZ GYÖRGY DR. MAROSI SÁNDOR DR. MIHOLICS JÓZSEF DR. PÉCSI MÁRTON DR. PÉNZES ISTVÁN DR. PRÓBÁLD FERENC DR. RÓNAI ANDRÁS DR. SÁGI KÁROLY DR. SCHEUER GYULA DR. SCHWEITZER FERENC SZABAD Y BALÁZS SZABÓ LAJOS DR. SZALAI TIBOR DR. SZÁSZ A. FERENC DR. SZ. BARTA GYÖRGYI SZILÁRD JENŐ DR. TÓTH JÓZSEF DR. VERMES JÁNOS VÖRÖSMARTINÉ, TAJTI ERZSÉBET ZALA GYÖRGY DR.

Next

/
Thumbnails
Contents