Földrajzi értesítő, 1971

TARTALOM Üdvözöljük a Nemzetközi Földrajzi Unió Európai Regionális Konferenciáját !. . . . 85 Értekezések Dr. Abella Miklós: A Balatoni üdülőkörzet infrastruktúrájának néhány idegen­forgalmi szempontból jellemző vonása és a távlati fejlesztési tervek. ..... 31 Dr. Balogh Béla : Az építőanyagipar fontosabb szállításigényes termékeinek elosztási és szállítási struktúrája 297 Barna Gábor—dr. Kőszegfalvi György: Az ipar szerepe Szolnok város fejlődésében 409 Dr. Beluszky Pál : A város — falu közötti kapcsolatok jellege és mennyiségi jellemzői Nyíregyháza példáján 159 Dr. Borai Ákos: A kőolajtermelés és a kőolaj-felhasználás térszerkezete Magyar ­, országon 187 Dr. Bórái Ákos: Magyarország villamosenergia importjának nemzetközi elemzése 423 Dr. Erdősi Ferenc: A Délkelet-Dunántúl építőanyagipara természeti és gazdasági adottságainak, valamint területi struktúrájának földrajzi értékelése ...... 443 Dr. Gábris Gyula—dr. Miholics József : Adatok az Őrség és a Vendvidék ivóvíz­ellátási problémáihoz 121 Dr. Góczán László: Domborzati és vízhasznosulási negatív értékszámok a termő­helyérték meghatározásához 99 Dr. Góczán László : Lejtős területek hidropedológiai térképezése 1 Dr. Góczán László—dr. Szász A. Ferenc: A talaj látszólagos vízáteresztő képes­ségének, mint a lejtőszög függvényének hidropedológiai vizsgálata 261 Dr. Jakucs László : Szempontok a dolomittérszínek karsztosodásának értelmezéséhez 89 Dr. Jakucs Pál—dr. Marosi Sándor—dr. Szilárd Jenő: Adatok a Balaton déli part­vidékének mikroklimatikus sajátosságaihoz '. . . . 239 Dr. Katona Sándor: Komárom megye természeti erőforrásainak gazdasági érté­kelése - 383 Dr. Lovász György : Adatok az Abaligeti-karszt geomorfológiai és hidrológiai jellem­zéséhez Y . 283 Dr. Marosi Sándor— dr. Szilárd Jenő: A Külső-Somogyi-dombság északnyugati részéről szerkesztett 1 : 100 000-es méretarányú geomorfológiai térkép és magyarázója * t 105 Dr. Pécsi Márton: Az 1970. évi dunaföldvári földcsuszamlás . . . '. 233 Dr. Pénzes István—dr. Tóth József: Szeged vonzáskörzete 153 Dr. Próbáld Ferenc: Budapest városklímájának energiaháztartási alapjai 13 Dr. Szabó Lajos : A vízerózió és annak sajátosságai a lejtőszögtől és az expozíciótól függően Voronyezs oblaszty különböző talajkörzeteiben 267 Dr. Tóth József—dr. Pénzes István : Szeged oktatási-kulturális vonzása és idegen­forgalma 51 Vermes János: A pluviáció folyamatának és formaképzésének vizsgálata ........ 365 Dr. Vörösmartiné, Tajti Erzsébet : A munkahely és a lakóhely közötti térbeli kap­csolat alakulásának tendenciái a budapesti agglomerációban 131 Dr. Zala György: A gazdasági növekedés ós a társadalmi fejlődés egyes területi problémái Baranya megyében ; . 311 Kisebb közlemények Dr. Scheuer Gyula— Schweitzer Ferenc: A negyedkori fagyaprózódási folyamatok hatása a karsztforrásokra . . . 465 Szemle Boros László: Tokaj-Hegyalja szőlőtermelése és természetföldrajzi adottságai 343 Horváth Géza: A vízellátás növekvő szerepe a népgazdasági területfejlesztési elő­irányzatok kidolgozásánál 63 Dr. Láng Sándor : A földrajzoktatás múltja az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1870-1970 között 329 Dr. Láng Sándor: A recens periglaeiális formák Jakutiában 207

Next

/
Thumbnails
Contents