Földrajzi értesítő, 1971

Vita Gs. Vinkovics Márta: Hozzászólás a földrajzi táj fogalomról szóló vitához 71 Füzes Miklós—Horváth László: A vörsi Máriaasszony-szigeti templomrom és a Balaton hajdani vízszintje (Hozzászólás dr. Sági Károly és dr. Bendefy László vitájához) 491 Dr. Lackó László: Természeti erőforrásaink és a gazdaság térszerkezete közötti kapcsolatokról 469 Dr. Sági Károly: Újabb balatoni vita (Válasz dr. Bendefy László észrevételeire) 486 Szabady Balázs: Thünen és a körök 215 Irodalom Dr. Ádám László : A Tolnai-dombság kialakulása és felszínalaktana (dr. Bendefy László ) 500 Agricultural Typology. Selected Methodological Material. Szerk.: J. Kostrowicki, W. Tyszkiewicz (dr. Enyedi Oy örgy ) 11 Anderson, J. R.: A Geography of Agriculture (dr. Enyedi György) 151 Atlasz Narodov Mira ( Bereznay András) 29 Gharré, J. G.~ Goyáiul, L. M.: Les villes françaises (Sz. Barta Györgyi) 408 Gseremiszinov, G. A. : Erodirovannüje pocsvii i ih produktyivnoe iszpolzovanyie (dr. Szabó Lajos) 259 Dr. Enyedi György : Farmok és farmerek, az amerikai mezőgazdaság (dr. Erdősi Ferenc) 497 Erdei Ferenc: Város és vidéke (dr. Beluszky Pál) 381 Fiedler, G. : Kulturgeographische Untersuchungen in der Sierra de Gredos/ Spanien ( dr. Berényi István) 309 Harris, Gh. D.: Cities of the Soviet Union (dr. Lettrich Edit) 81 Inczefi Géza: Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata (Makó környékének föld­rajzi nevei alapján (Kerekes Irma) . 213 Internationale Beratung über Bodennutzungskarten (dr. Berényi István) 130 Dr. Imrédi-Molnár László: Térképalkotás (dr. Berényi István) 359 Kosáry Domokos : Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I. ' (dr. Beluszky Pál) 360 Lóczy L. : Role of transcurrent faulting in South American tectonic framework (dr. S zalai Tibor) 361 Makkavejev, N. I. (szerk.): Ekszperimentalnaja geomorfologija (dr. Láng Sándor) 364 Malaurie, J. : Thèmes de recherche géomorphologique dans le Nord-Ouest du Groenland ( dr. Rónai András) 50 Dr. Marosi Sándor : Belső-Somogy kialakulása és felszínalaktana (dr. Bendefy László) 502 Merzlotnüe isszledovanyija (dr. Láng Sándor) 282 Popov, A. I. (szerk.): Problemü kriolitologii (dr. Láng Sándor) 282 Preisich Gábor : Budapest városépítésének története 1919—1969. (dr. Beluszky Pál) 206 Rádai Ödön: Légifotó-értelmezés alkalmazása karsztföldtani térképezéshez (dr. Bendefy László) 186 Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701 — 1800-ig (dr. Bendefy László) 327 Rónai András: The Quaternary of the Hungarian Basin (dr. Bendefy László). . . . 129 Rubinstejn, E. Sz. — Polozova, L. G. : Szovremennoje izmenyenyie klimata (dr. Láng Sándor) 238 Schreiber, К. F. : Écologie appliquée à l'agriculture dans le Nord Vaudois (dr. Szilárd Jenő) 70 Stola, W. : Proba typologii rolnictwa Ponidzia ( dr. Enyedi György) 442 Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér: A Föld szerkezete és fejlődése (Bevezetés a kőzet­tanba) (dr. Bendefy László) 78 Szegyenko, M. V.: Geologija, gidrogeologija i inzsenernaja geologija (dr. Láng Sándor) 363 JSzelényi Iván—Konrád György: Az új lakótelepek szociológiai problémái ' (dr. Beluszky Pál) 92 Szkorodumov, A. Sz. : Zemlegyelije na szklonah (dr. Szabó Lajos) 341

Next

/
Thumbnails
Contents