Földrajzi értesítő, 1984

TARTALOM Értekezések Dr. Aubert Antal: Fejlődés és differenciálódás Baranya megye mezőgazdaságában az 1970-es évek második felében 371 Dr. Ádám László: Az Észak-magyarországi-hegyvidék alakrajzi jellemzése 321 Dr. Erdősi Ferenc: Néhány településkomplexum, illetve „Komplex Térség" fogalmának értel­mezése 233 Dr. Frisnyák Sándor: Adalékok a Zempléni-hegység történeti földrajzához (18-19. század) 65 Dr. Galambos József: Expedíciós tájkutatás a Csernogorában 219 Dr. Gurzó Imre: A levegőszennyeződés vizsgálata Tatabányán 47 Dr. Hevesi Attila: Karsztformák kormeghatározásáról és mészkőhegységeink újharmadidőszak végi-jégkori arculatának megrajzolásában játszott szerepükről, a Bükk hegység példá­ján 25 Dr. Kertész Ádám: A kísérleti geomorfológia tárgya és módszerei 37 Dr. Kéri András: Karib-térség: A régió fő fejlődési problémái 93 Dr. Kish, G.: A földrajz története 1 Dr. Leél-Őssy Sándor: A Börzsöny és a Cserhát domborzattípusai 207 Dr. Mezősi Gábor: A Sajó-Bódva-köz felszínfejlődése 181 Dr. Miklós László: Tájökológiai módszerek a területi tervezésben 303 Dr. Pécsi Márton: Létezik-e egymülió évesnél idősebb valódi lösz? 347 Szónokyné dr. Ancsin Gabriella-Szinger Egon: Közlekedési vonzáskörzetek a magyar település­hálózatban 249 Dr. Tóth Géza: A Központi-Bükk és geomorfológiai körzetei 333 Dr. Tózsa István: A levegő tisztaságának - mint környezeti tényezőnek - értékrend szerinti mi­nősítése 359 Dr. Vadász István: Egy megyeszéli kisváros (Tiszafüred) vonzáskörzete 109 Dr. Velicsko, A. A.-dr. Tyimirjeva, Sz. N.-dr. Udarcev, V. P. : A homokszemcsék elemzésének jelentősége a kőzetfelhalmozódás körülményeinek rekonstruálásában 7 Kisebb közlemények Dr. Bárány Ilona-dr. Jakucs László: Szempontok a karsztok felszínformáinak rendszerezéséhez, különös tekintettel a dolinák típusaira 259 Dr. Kerényi Attila: A talajerózió vizsgálatának laboratóriumi kísérleti módszere 266 Dr. Kertész Ádám: MEDES 1 automatikus talajerózió-mérő berendezés beépítése Pilismaró­ton ^ 400 Dr. Marosi Sándor: A Balaton környéki erózióveszélyességi térképezés elvei és módszerei 390 Dr. Molnár Katalin-dr. Tózsa István: Műholdfelvételek számítógépes feldolgozása 133 Dr. Molnár Katalin: A csapadék magassági rendszere az Északi-középhegységben 392 Szemle Bassa László: Űrfelvételek felhasználása földhasznosítási térképezés céljaira Lengyelországban 152 Cséfalvay Zoltán: Szociálgeográfia és társadalompolitika 409 Horev, B. Sz.: Az ökológiai politika és a földrajztudomány szerepe 141 Természeti-technikai területi rendszerek (TTTR) vizsgálata a KGST 1.2. téma keretében (Szov­jet modellterületi kutatások) (Bassa László-dr. Rétvári László) 277 Új utakon az emberföldrajz (Daróczi Eta) 155 Zimina, R. P: A Szovjetunió magashegységi ökorendszerei és védelmük 148

Next

/
Thumbnails
Contents