Földrajzi értesítő, 1989

t: a r t: a l o, m Köszöntjük a 60 éves Marosi Sándort 195 Értekezések DR. ÁDÁM LÁSZLÓ: Agrárgazdasági szempontú komplex természetföldraj­zi tájértékelés 243 DR. BORSY ZOLTÁN: Az Alföld hordalékkúpjainak negyedidőszaki fejlő­déstörténete 211 DR. CSORBA PÉTER: Ökogeográfiai térképek a tájökológiai kutatások szolgálatában 283 DR. HIR JÁNOS: őslénytani adatok a Sajó-teraszok korának kérdéséhez 5 JUHÁSZ ÁGOSTON—DR. SCHWEITZER FERENC: A Balatonkenese és Balatonvi­lágos közötti magaspart felszínmozgásos formatípusai 305 DR. KOVÁCS ZOLTÁN: A lakásmobilitás társadalomföldrajzi vizsgálatá­nak lehetőségei Budapest példáján (Előtanulmány) 91 LANGERNÉ DR. RÉDEI MÁRIA: A migrációs áramlások modellkísérleteiről 69 DR. LÓCZY DÉNES: Tájértékelés, földértékelés vagy mezőgazdasági cé­lú környezetminősítés? 263 DR. LOVÁSZ GYÖRGY: A domborzat okozta napfényveszteség térképezése . 55 DR. SZÉKELY ANDRÁS: A derázió felszínformáló szerepe Magyarországon 215 DR. SZILÁGYI ENDRE: Vas megye felszínmozgásainak katasztere .... 33 Kisebb közlemények DR. GALAMBOS JÓZSEF—BALOGH IMRE: Új törekvések a tájértékelésben: a dinamikus tájértékelés 337 DR. HERTELENDI EDE—PETZ RUDOLF—DR. SCHEUER GYULA—DR. SCHWEITZER FERENC: Radiokarbon koradatok a Paks—Szekszárdi-süllyedék kia­lakulásához 319 DR. KERÉNYI ATTILA: Néhány gondolat a tájkutatás és a környezetvéde­lem kapcsolatáról 347 DR. KERTÉSZ ÁDÁM—DR. MÁRKUS BÉLA: Táji kölcsönkapcsolatok feltárá­sa földrajzi információs rendszerek segítségével 325 DR. KERTÉSZ ÁDÁM—DR. MEZŐSI GÁBOR: Személyi számítógépes földrajzi információs rendszer felépítése 353 Margó (KOPCSIK ISTVÁN) 365 Vita DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN—DR. KERTÉSZ ÁDÁM—DR. MEZŐSI GÁBOR: Az ipartele­pítés lehetőségeinek foglalkozási feltételei Borsod-Abaúj-Zemp­lén megyében 123 KISS ERNŐ: A természeti környezet társadalmi hasznosításának gazda­sági racionalitása 107 DR. NIKODÉMUS ANTAL: A természeti erőforrások értékelésének dilemmái 369 Szemle DR. BARTA GYÖRGYI: Kisvállalkozások: az ipari fejlődés alternatívája (Az olasz modell) 137 DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN: "Behaviorista forradalom'" a geográfiában ... 147 DR. CSORBA PÉTER: Táj stabilitás és ökogeográfiai stabilitás .... 395 DR. LÓCZY DÉNES: Tájökológiai elméletek, módszerek és gyakorlati al­kalmazásaik 379 3

Next

/
Thumbnails
Contents