Földrajzi értesítő, 1991

1-2. szám

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: MAROSI SÁNDOR (FŐSZERKESZTŐ) LÓCZY DÉNES (SZERKESZTŐ) TINER TIBOR (SZERKESZTŐ) BERÉNYI ISTVÁN PÉCSI MÁRTON Szerkesztőség: 1062 Budapest VI., Andrássy űt 62. Telefon 111-6838 Következő számunk tartalmából: Abonyiné Palotás Jolán: Szeged infrastrukturális ellátottságának belső - városrészenkénti - területi differen­ciáltsága Erdélyi Mihály: A tiszántúli arzénes rétegvíz hidrogeológiája Erdősi Ferenc: Magyarország belföldi közlekedési kapcsolati rendszerének főbb területi—települési jellemzői Mezősi Gábor: Kísérletek a táj esztétikai értékének meghatározására

Next

/
Thumbnails
Contents