Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) X. évfolyam 2003.

1. szám

E számunk szerzői Kenyeres István (BFL, levéltáros), Körmendi Tamás (ELTE BTK, egyetemi tanársegéd), Kristóf Ilona (Esterházy Károly Főiskola (Eger), főiskolai tanársegéd), Nemerkényi Előd (ELTE BTK, PhD hallgató), Neumann Tibor (PPKE BTK, PhD hallgató), Solymosi László (ELTE BTK és DE BTK, egyetemi tanár) Thoroczkay Gábor (ELTE BTK, egyetemi tanársegéd) Vajk Ádám (Győri Egyházmegyei Levéltár, levéltáros) BFL = Budapest Főváros Levéltára; BTK = Bölcsészettudományi Kar DE = Debreceni Egyetemi; ELTE = Eötvös Loránd Tudomány Egyetem PKKE = Pázmány Péter Katolikus Egyetem Lapunkat támogatták: Budapest Főváros Levéltára Tv rff NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA »* v Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Szakkollégium * A címlapon: István Gellértet Csanád püspökévé teszi. Magyar Anjou Legendárium. Budapest, 1973. 11 1/3. * Felelős kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány Szedte és nyomta a Budapest Főváros Levéltára Nyomdája Felelős vezető: Pesti Márta ISSN 1217-8020

Next

/
Thumbnails
Contents