Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XXII. évfolyam 2015.

2015 / 1. szám

E számunk szerzői Buják Gábor (PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem BTK), Czövek Zoltán (középkorkutató, Debrecen), Csiba Balázs (PhD-hallgató, Comenius Egyetem, Pozsony, BTK), Kiss Gábor (PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kánonjogi Posztgraduális Intézet), Ribi András (PdD-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK) V BTK = Bölcsészettudományi Kar Lapunkat támogatták: Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap és Budapest Főváros Levéltára A címlapon A szepesi káptalan (Buják Gábor felvétele) Felelős kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány Nyomta DIAVÁR Kft ISSN 1217-8020

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents