Fővárosi Közlöny, 1922 (33. évfolyam, 20-38. szám)

1922-04-05 / 20. szám

1922. április 5. Tsm BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS• LAPJA XXXIII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN XXXIII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉS! ÁR: egész évre 600 korona, félévre 300 korona, egyes szám ára 2 ívig 15 korona, 2 ívnél nagyobb szám 30 korona. SZERKESZTŐSÉG : IV., Központi városház, 1»/» emelet 232. szám. • • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-ntcal rés*, Elnöki Igyosztály, I. emelet 110. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesx a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére ............ vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is Intézendő. .•••••••••.• O császári és apostoli királyi Felsége IV. Károly elhalálozása alkalmából a polgármester az özvegy királyné O Felségéhez 1922. április 2-án a következő táviratot intézte: Zita császárné és királyné O Felségének Funchal Budapest székesfőváros lakossága mély megrendüléssel vette a lesújtó gyászhírt IV. Károly király haláláról. Az egész főváros épűgy, mint a nemzet, együttérez Felségeddel a nagy csapás okozta fájdalmas gyászban. A székesfőváros tanácsa nevében kérem Felségedet, hogy az ország fővárosának legmélyebb részvétét fogadni kegyeskedjék. Dr. Sipőcz Jenő polgármester.

Next

/
Thumbnails
Contents