Fővárosi Közlöny, 1922 (33. évfolyam, 39-57. szám)

1922-08-11 / 39. szám

1922. augusztus 11 39. szám. löVAKOSl KÖZLÖNY! BUDAPEST • SZEKESFOVAROS• HIVATALOS • LAPJA XXXIII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ES PENTEKEN XXXIII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 600 korona, félévre 300 korona, egyes szám ára 2 ívig 15 korona, 2 ivnél nagyobb szám 30 korona. SZERKESZTŐSÉG : IV., Központi városház, lVs emelet 232. szám. • • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, Elnöki figyosztály, I. emelet 110. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére ************ vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ************ t BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TANÁCSA mélyen megrendülve és őszinte fájdalommal tudatja/ hogy Dr. SALLAY ÁRPÁD BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TANÁCSNOKA Budapesten f. évi augusztus 8-án, életének 49-ik, közszolgálatának 27-ík évében elhunyt. Tehetséges, melegszívű és nemeslelkü főtisztviselője volt a székesfővárosnak, aki hosszú közszolgálata alatt fáradhatatlan és értékes munkásságával a székesfőváros közigazgatásának fejlesztése körül múlhatatlan érdemeket szerzett. A tanács kiváló és szeretetreméltó tagját vesztette el benne. Emlékét szeretettel és kegyelettel fogjuk megőrizni. Földi maradványait a farkasréti temető halottasházából a folyó évi augusztus hó 9-én, délután 5 órakor helyezzük örök nyugalomra. Budapest, 1922. évi augusztus hó 8.

Next

/
Thumbnails
Contents