Fővárosi Közlöny, 1926 (37. évfolyam, mutató)

Tárgymutató

TÁRGY- ÉS REVmUTATO fl »FŐVÁROSI KÖZLÖnY<c 1926. ÉVI XXXVII. ÉUFOLYfllTIflHOZ 00000000000000000 Jegyzet. Az alábbi tárgykörökre vonatkozó ügyek még a következő címszók alatt csoportosítva is találhatók : Adóügyek. — Alapítványok. — Alapszabályok. — Autóbusz­üzem. — Autótaxi-ügyek. — Állat- és növénykert. — Árvaházak. — Bélügyminiszteri rendeletek. — Budapest Sportegyesület. — Budapest Székesfővárosi Közlekedési r.-t. — Elektromos művek. — Elüljáróságok. — Felhívás. — Fertőtlenítő intézetek. — Föld­mívelésügyi miniszteri rendeletek. — Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége. — Fuvartelep. — Fürdők. — Gázművek. — Házinyomda. — Honvédelmi minisztérium. — Indítványok. — Interpellációk. — Iskolák, óvodák. — Kegyúri ügyek. (Egyházi személyek és épületek). — Kereskedelmi minisztérium. — Kislakásos telepek és bérházak. •— Kórházak. — Kormányrendeletek. — Kölcsönök. — Költségvetés. — Könyvtár. — Köztisztasági hivatal és szemétüzem. — Lakásügyek. — Pályázati hirdetmények. — Pénzügyminiszteri rendeletek. — Polgármesteri rendeletek. — Statisztikai hivatal. — Szabályrendeletek. — Szegényházak és Szeretetházak. — Székesfővárosi Alkalmazottak (közigazgatási- és közkórházi, közoktatási, tényleges és nyugdíjasok, özvegyek és árvák,). — Tanfelügyelőség. — Temetők. — Tisztújítás. — Tűzoltóság (székesfővárosi). — Vágóhidak. — Választói névjegyzékek. — Verseny­tárgyalási hirdetések. — Vízművek. Az elüljárói értekezleteken tárgyalt ügyeket lásd a kötet végén levő Függelékben. fl mutató számai a »Fővárosi Közlöny oldalszámait Jelzik 0 0 0 0 0 0 Budapest székesfőváros házinyomdája — 1927. 0 0 0 0 0 0

Next

/
Thumbnails
Contents