Fővárosi Közlöny, 1927 (38. évfolyam, 1-16. szám)

1927-01-04 / 1. szám

rr r BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXVIII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN XXXVIII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI Á R: egész évre 28 pengő, félévre 14 pengő, negyedévre 8 pengő, egyes szám ára ivenként 16 fillér. • SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, l'/s emelet 232. szám. • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész. Elnöki ügyosztály, I. em. 103. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, • valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. •••••••••••••••••••• Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1927. január 5-én (szerdán) délután 4 órakor, esetleg folyta­tóan a következő napokon délután 4 órakor tartandó f ^endes közgyűlésének Tárgysorozata I. DÉLUTÁN 4—6 ORAIG. 1. Az általános tisztújítás során az 1926. évi november hó 17-iki rendes közgyűlésen megtartott választási eljárás folyományaként, a még üresedésben lévő városbírói állá­soknak az 1893: XXXIII. t.-c. 22. §-a alapján és pedig az I. kerületben Hegedűs Lajos és Terletter Tivadar között, az V. kerületben Kápolnai József és Marinovich Imre között, a VI. kerületben Torbágyi József és dr. Treiber Márton között, végül a IX. kerületben Köncs Géza és Pusztai Károly között ugyancsak titkosan megtartandó új szavazás. 2. Titkos szavazás Badál Ede kerületi elüljárónak és dr. Zuna Béla tiszti "főügyészhelyettesnek a tényleges szolgálatban való visszatartása ügyében tett pol­gármesteri előterjesztés felett. Liber tanácsnok. II. Rendes tárgyak: 3. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: a Pesti Magyar Keres­kedelmi Bank igazgatóságának ajánlatára ezer darab egy-, illetőleg kétszobás lakás megépítése ügyében;

Next

/
Thumbnails
Contents