Fővárosi Közlöny, 1927 (38. évfolyam, 17-28. szám)

1927-04-15 / 17. szám

mm KÖZLÖNY! rr r BUDAPEST' SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXVIII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN XXXVIII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 pengő, félévre 14 pengő, negyedévre 8 pengő, egyes szám ára ívenként 16 fillér. •SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, IVa emelet 232. szám. • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész. Elnöki ügyosztály, I. em. 103. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, • valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. •••••••••••••••••••• Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1927. április 20-án (szerdán) délután 4 órakor, esetleg foly­tatóan a következő napokon délután 4 órakor tartandó Rendes közgyűlésének Tárgysorozata I. DÉLUTÁN 4—y 26 ÓRÁIG. Az igazoló választmányban, továbbá a jogügyi és katonaügyi, a közrendészeti, a közgazdasági, a közlekedési, a pénzügyi, a közoktatási, a közélel­mezési, a szociálpolitikai és közjótékonysági, a közegészségi és köztisztasági és a munkásügyi bizottságokban, továbbá az adófelszólamlási bizott­ság IX. kerület 1. számú bizottságában a törvény­hatósági bizottság részéről kiküldött póttagsági helynek és végül a fizetéstelen árvaszéki ülnökök sorában időközben megüresedett tagsági helyeknek titkos szavazás útján való betöltése. II. DÉLUTÁN 4 ÓRAKOR. Az 1872: XXXVI. t-e. 100. §-a értelmében előre kitűzött tárgyak: 1. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a Szent Gellért-gyógy­fürdő és szálló vendéglő és kávéházi üzlete bérletének odaítélése ügyében. 2. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a Batthyány-téri vásár­csarnoki vendéglő folytatólagos bérbeadása ügyében. Édes tanácsnok. Vajna tanácsnok.

Next

/
Thumbnails
Contents