Fővárosi Közlöny, 1928 (39. évfolyam, 1-19. szám)

1928-01-06 / 1. szám

1928. január 6. XXXIX. évfolyam. 1. szánt. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P, egyes szám ára ivenként 16 fillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, l x/2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész., I. em. 114. szám. Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő Tartalom. Oldal 1. A kormányzó újévi üdvözlése 1 2. Tanácsi határozatok: Közmunkák vállalatba adása 2 A gépjármüvek kihagyása a közlekedési adókivetésből 2 3. Bizottsági ülések: A világítási üzemi bizottság ülése dec. 30-án ... 2 A magánépítési albizottság ülése 16 Oldal 4. Személyi ügyek: Áthelyezések 17 A tiszti orvosi pályázat eredménye 17 Űj szakorvosok 17 5. Ingatlanforgalom 17 6. Hivatalos hirdetések 18 A Kormányzó újévi üdvözlése. Budapest székesfőváros törvényhatóságának tisztelgő küldöttsége újév napján dr. Ripka Ferenc főpolgármester vezetése alatt megjelent Magyar­ország kormányzójánál, hogy neki a székesfőváros szerencsekívánatait tolmácsolja. A küldöttségben részt vettek dr. Sipőcz Jenő polgármester, Folkusházy Lajos és dr. Bazáth János alpolgármesterek, a törvényhatósági bizottság tagjai közül Becsey Antal kormányfőtanácsos, mérnök, országgyűlési képviselő, dr. Gaár Vilmos nyugalmazott kúriai bíró, felsőházi tag, Hann Arnold nyugalmazott helyettes államtitkár, Kakujay Károly mérnök, igazgató, dr. Kozma Jenő kormányfőtanácsos, ügyvéd, országgyűlési képviselő, dr. Lázár Ferenc kir. közjegyző, felsőházi tag, Müller József Leó kormányfőtanácsos, főkonzul és Szigeti János felsőházi tag, vasúti vezérigazgató. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester a Kormányzó Öfőméltóságát a következő szavakkal üdvözölte: Főméltóságú Kormányzó Úr! Budapest székesfőváros törvényhatóságának ez a küldöttsége az újév ünnepén hodoló tisz­telettel üdvözli Magyarország kormányzóját. Az újév nem jelent új munkakezdést nekünk, mi folytatni akarjuk a megkezdett munkát fővárosunk és Magyarország erkölcsi és anyagi felemelésére. És ebben a munkában mindig ide tekintettünk, mert Főméltóságod vezérlő szelleme ihleti meg a mi új életünkben minden magyar ember lelkét. Kérem fogadja szívesen üdvözletünket, melyben életünk minden értékét Főméltóságod előtt fő­városunknak és a Hazának ajánljuk fel. A jó Isten áldása maradjon meg Főméltóságod és magas családja fölött. A Kormányzó meleg szavakkal mondott köszö­netet a küldöttségnek az újévi üdvözletért, aztán hosszasabban érdeklődött Budapest jövő fejlődési lehetőségei iránt és az idegenforgalom nagy jelentő­ségére mutatott rá. » A tisztelgés után a küldöttség a miniszterelnöki palotába ment, ahol gróf Bethlen István miniszter­elnöknek tolmácsolta a székesfőváros újévi szerencse­kívánatait.

Next

/
Thumbnails
Contents