Fővárosi Közlöny, 1934 (45. évfolyam, 52-67. szám)

1934. október 26. TT XLV. évfolyam, 51. szám. m m. IOWIM KSlIt( K/LOW BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, 1% emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház­utcai rész, I. em. 110. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P. Egyes szám ára ívenként 16 fillér. TARTALOM. Oldal Bizottsági ülések: A polgármesteri III. (városrendezési és magánépítési) ügyosztály szakbizottságának ülése október hó 22.-én 1259 Személyi ügyek: Áthelyezések 1260 Altiszti nyugdíjazások 1260 Űj szakorvosok 1260 Oldal Általános rész: Adománygyűjtési engedély 1260 Építési engedélyek 1260 Ingatlanforgalom 1261 Hivatalos hirdetések -. 1262 Melléklet: Az 1935. évi költségvetés tárgyalása a pénzügyi szakbizottságban október hó 15.-én, és 16.-án BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK. A polgármesteri III. (városrendezési és magán­építési) ügyosztály szakbizottságának ülése. — 1934. évi október hó 22.-én. — A polgármesteri III. (városrendezési és magán­építési) ügyosztály állandó szakbizottsága f. évi október hó 22.-én Szendy Károly alpolgármester elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a szakbizottság tagjain kívül jelen voltak : Kempelen Ágoston műszaki főtanácsos, ügyosztályvezető, Rózsavölgyi István tanácsjegyző és ifj. Danczkay Béla id. s. mérnök, a szakbizottság jegyzője. Elnök bejelentette, hogy a két ülés közti időben kiadott kisebb jelentőségű építési ügyek száma 151, továbbá hogy a tárgysorozatra pótlólag még egy építési tárgyat kíván felvenni. A bizottság a bejelentés első részét tudomásul vette, a bejelentés második részéhez pedig hozzá­járult. Ezután következett a napirend. Bodó György VIII. ker., Baross-utca 34599. hrsz. telken álló házában átalakításra kér engedélyt. A bizottság az elutasításhoz hozzájárult. Vágó Rezsőné az I. ker., Attila-utca 6783/2. hrsz. telken ötemeletes bérház elvi engedélyezése iránti kérelme. A bizottság az elutasításhoz hozzá­járult. Schodits Lajos szerint a Budapesti Mérnöki Kamarához átirat intézendő, amelyben bejelentendő, hogy a tervezők egyike nincs jogosítva az építész­mérnöki cím használatára és a bélyegzőn mindkettőjük neve szerepel, mint okleveles építészmérnök. Dr. Fassánok Gábor és neje II. ker., Kapucinus­utca 14319. hrsz. telken háromemeletes bérház épít­kezésére kér engedélyt. A bizottság az engedélyezéshez hozzájárult. Magyar Cserkész Szövetség kérelme III. ker., Hármashatárhegyen a 16536/1—5. hrsz. területen repülőgéphangár építkezése iránt. A bizottság az engedélyezéshez hozzájárult. Klinger Henrik V. ker., Wekerle Sándor-utca 24629. hrsz. telken álló bérházban udvarbeépítésre és átalakításra kér engedélyt. A bizottság a műszaki véleményhez nem járult hozzá és a kérelem elutasítását javasolta, mivel a mellékhelyiségek átszellőzése és világítása nincs rendesen biztosítva. Nem engedélyez­hető az udvar befödése sem. Pádimentum Házépítő Szövetkezet XI. ker., Horthy Miklós-út mellett fekvő 4442/15. hrsz. telken hatemeletes bérház építkezésére kér engedélyt. A bizottság az engedélyezéshez hozzájárult. Fischer József a XI. ker., Horthy Miklós-út mellet fekvő 4442/14. hrsz. telken hatemeletes bérház építkezésére kér engedélyt. A bizottság az engedélye­zéshez hozzájárult. Winternitz Dezső és neje a VI. ker., Ó-utca 29102. hrsz. telken álló házban pince, földszint és első emelet átalakítására kér engedélyt. A bizottság az engedélyezéshez hozzájárult. Koczor Rezső III. ker., Homokos-dűlő 19322/14. hrsz. telken ideiglenes nyári mosókonyha építésére kér engedélyt. A bizottság az elutasításhoz hozzájárult. Budapest Székesfőváros Közönsége kérelme az I. ker., Budakeszi-út 11507. hrsz. telken 4 db piaci elárusító bódé felállítása iránt. A bizottság az engedély ideiglenes jelleggel való megadásához hozzájárult. Herbert Viktor XI. ker. Ercsi- és Budafoki-út mentén fekvő 3478., 3997. és 3998. hrsz. telkeinek szabályozása és felosztása. A bizottság az ügyosztály előterjesztéséhez hozzájárult. Az I. ker., Széchenyi-hegy és Kőbánya-dűlő egy részének szabályozásmódosítási terve. A bizottság az ügyosztály előterjesztéséhez hozzájárult. László és Blum I. ker., Albert-utca 13767/8—9. hrsz. telkeinek megszerzési ügye. A bizottság az ügy­osztály előterjesztéséhez hozzájárult. Ezután Rózsavölgyi István tanácsjegyző bemu­tatta a K. Császár Ferenc biz. tag által 1934. évi október hó 1.-én tartott ülésben kért, az 1933. és 1934. évben kisajátítási célokra kijelölt összegek felhaszná­lásáról szóló kimutatást.

Next

/
Thumbnails
Contents