Fővárosi Közlöny, 1937 (48. évfolyam, 1-22. szám)

1937-01-08 / 1. szám

1937. január 8. 5r XLVIII. évfolyam 1. szám. FOMROS BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, iy 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. ~ Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P. Egyes szám ára ívenként 16 fillér. TARTALOM Oldal Dr. Sipőcz Jenő főpolgármester f Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1937. évi január hó 73.-án tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendje Polgármesteri rendeletek: A székesfőváros vagyonának és egyéb értékeinek biztosítása Öregségi és rokkantsági járulékoknak a nyugdíj­járulék javára történő átszámolása Állami stb., nyugdíjat élvező székesfővárosi alkal­mazottak bejelentése A gyógyfürdők és gyógyforrások központi igaz­gatósága jogi vonatkozású ügyeinek egyöntetű rendezése Villamszerelési munkák végzése munkaszüneti napokon 1 Oldal Bizottsági ülések: A polgármesteri XIII. (magasépítési) ügyosztály szakbizottságának ülése 1936. évi december hó 15.-én Személyi ügyek : Kinevezés Megbízatás Tisztviselői nyugdíjazás Ingatlanforgalom Hivatalos hirdetések 7 7 7 7 8 Mellékletek: I. Előterjesztés a pestkörnyéki autóbuszjáratok üzemvitele tárgyában hozott 548/1936. kgy. számú közgyűlési határozat megsemmisítése folytán újabb határozat hozatala ügyében. II. A székesfőváros összes ingó és ingatlan vagyonának, továbbá egyéb értékeinek biztosítása. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZÖNSÉGE megrendült fájdalommal jelenti, hogy // DR. SIPOCZ JENŐ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERE, a másodosztályú Magyar Érdemkereszt a csillaggal, a Szent Gergely-rend közép­keresztje a csillaggal, valamint számos belföldi és külföldi kitüntetés tulajdonosa, munkás, életének 59. évében, folyó évi január hó 1.-én az élők sorából váratlanul elköltözött. Budapest történetének legválságosabb korszakában, előbb mint kormánybiztos, majd másfél évtizeden át mint polgármester irányította a székesfőváros ügyeit. Szilárd meggyőződése, kiváló egyénisége, nagy tudása és kivételesen finom tapintata átsegítették a székesfővárost a legnehezebb időkön, amivel elévülhetetlen szolgálatokat tett a székesfővárosnak és a magyar nemzetnek egyaránt. A világháború utáni forradalmak rombolásai után a főváros új alapjait fektette le. Három évtizedet meghaladó működésében hivatásának minden áJlomáshelyén a törvény­hatósági bizottság és Budapest székesfőváros közönségének osztatlan bizalma, szeretete és meg­becsülése kísérte. Emléke felejthetetlen!

Next

/
Thumbnails
Contents