Fővárosi Közlöny, 1938 (49. évfolyam, mutató)

Tárgymutató

A, Á Adóügyek: Ács-utca elnevezése 1442 Ácsipar jogosulatlan űzésének megakadályo­zása 4 Ádám Sándor közjegyzőhelyettes működése .. 657 Ádám-utca elnevezése 1442 Adamát Gyula telepengedélye 89 Adóügyek: — adóhivatali igazgatói állásra pályázat 438 — adóhivatali és adószedői tisztviselők szak­vizsgabizottságának összeállítása 1428 — adóhivatali és adószedői tisztv. vizsgá­járól szóló szab. rend. életbelépt 1515 — államkincstárral szemben fennálló tar­tozások és követelések rendezésének tár­gyalása 35, 79, 5. sz. mell. 158, 492, 720 — államkincstárral és helyi hatóságokkal szemben fennálló követelések visszatar­tása 158,492, 720 — behajthatatlan követelések törléséről sza­bályrendelet 8. sz. VIII. mell 354 — felszólamlási bizottságok kiegészítése 612, 746, 852, 1005, 1321, 1556 — fogyasztási adóról szabályrendelet 53. sz. IV. mell 1320 — fogyasztási adó átalányozása a székes­főváros területére behozott hal után .. 1187 — fogyasztási adó beszedése a HÉV vona­lain érkező cikkek után 511 — fogyasztási adóról szóló szabályrendelet módosítása 8. sz. VII. mell 354 — fogyasztási adóvám lásd: Vámok — ínségjárulék fizetése 1938. évre 111 — kereseti-, vagyon- és jövedelmi adóbe­vallások beadására felhívás 26 — községi házbérfillérről szóló szabály­rendelet módosítása 8. sz. II. mell..;.. 353 — községi idegenforgalmi járulékról szóló szabályrendelet 8. sz. V. mell 353 — községi közlekedési adóról szóló szabály­rendelet 8. sz. VI. mell 353 — községi szemétfuvarozási illetékről szóló szabályrendelet 8. sz. III. mell 353 — községi tűzoltási járulékról szóló szabály­rendelet módosítása 137, 353 — községi vigalmi adóról szóló szab. rend. 68. sz. I. mell 1481, 1569 — Óbudán 30 éves adómentesség megadása iránt indítvány 62. sz. mell. 19. old. — összehasonlító kimutatás a befolyt adó­ról 78, 228, 442, 568, 733, 930, 1078, 1114, 1200, 1312, 1424, 1552 — szeszfogyasztási adópótlék legmagasabb tételének újból való megállapítása 1388 — tisztviselők ügyeit lásd: Székesfővárosi Alkalmazottak — vagyonadó és az üzemek megterhelése 709 — vigalmi, adóról szóló szabályrendelet 33. sz. II. mell 1001, 1481, 1569 Adóhivatali és adószedő tisztviselők szakvizs­gájáról szabályrendelet 8. sz. IX. mell. 354, 1515 Adománygyűjtési engedélyek ... 649, 1187, 1364 Ágynemű beszerzése az Eucharisztikus Kongresszus alkalmával 142, 359 Áhavasz Reim-féle Baráti Szeretetegyesület gyűjtési engedélye 649 Ajánlati feltételek a székesfővárosi közmun­kák és közszállításokhoz 7, 983 Ákos Margit korengedélye 1484 Aláírások stb. főtisztviselők hatáskörének szabályozására rendelet 380 Alapítványi Fiúotthon és Alapítványi Ipari Nevelőotthon építkezésére versenytár­gyalás 1172, 1173 Alapítványi Otthon felépítésének sürgetése .. 707 Alapítványok beszerzéséről kimutatások ké­szítése 1186 Alföldi-utcai szülőotthon lásd: Kórházak Algyógy-utca elnevezés 1442 Ali-utca elnevezés 560 Alkalmazottak ügyeit lásd: Székesfővárosi Alkalmazottak Államépítészeti Hivatal lásd: M. kir. Állami gimnáziumok hiányos fűtése tárgyá­ban kormányfelirat 1052 Állami hidak: — Árpád-híd építési anyagának vámmen­tessége 1481, 1568 — Ferenc József-híd mázolására verseny­tárgyalás 90 — Horthy Miklós-híd pesti hídfőjének mere­dek voltáról 56, 235 Állami iskolákban való fűtés tárgyában kor­mányfelirat 470 — és törvényhatósági tisztviselők városi vámmentessége 569 Államkincstárral szemben fennálló tartozások és követelések rendezésének tárgyalása 35, 79, 5. sz. mell 158, 492, 720 — és helyhatóságokkal szemben fennálló követelések visszatartása 492, 720

Next

/
Thumbnails
Contents