Fővárosi Közlöny, 1940 (51. évfolyam, 29-57. szám)

1940-07-02 / 29. szám

1940. július 2. LI. évfolyam. 29. szám. pomo BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, P/ 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐF IZETÉSI ÁR: egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ívenként 30 fillér. TARTALOM Oldal Oldal Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1940. július 3.-án tartandó rendkívüli közgyűlésének napi­rendje 785 A napirendre jelvett tárgyak ismertetése 786 Polgármesteri rendeletek : A kerületi választmányokról szóló szabályrendelet jóváhagyása 789 A városi vámszedési jog részbeni felfüggesztéséről szóló rendelet végrehajtása 790 Az óvodai, gyermekotthoni és árvaházi nevelő­személyzet fegyelmi ügyeinek intézése 790 A kerületi elöljárók értekezlete 790 Személyi ügyek: Vályi Lajos f 795 Pályázat tanácsnoki állásra 795 Megbízatás 796 Hivatalos hirdetések 796 Mellékletek : I. Előterjesztés a Mátravidéken építendő új erőmű ügyében. II. Szabályrendelet Budapest székesfőváros kerületi választ­mányairól. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1940. évi július hó 3.-án (szerdán) délután 5 órakor az Újvárosháza közgyűlési termében rendkívüli közgyűlést tart. Napirend: Délután 5 órakor: Dr. Beliczay Imre tanácsnok: 1. Előterjesztés a Tisza Kálmán-téri teleknek és a VIII., Alföldi­utca 16—18. sz. fővárosi kislakásos bérháznak az Országos Társadalombiztosító Intézet részére való eladása, 2. a m. kir. belügyminiszter leirata a budapesti főkapitányság székház építése tárgyában. Dr. Némethy Károly 3. Előterjesztés a III., Pacsirtamező-utcában fekvő második tanácsnok: Dr. Farkas Ákos tanácsnok: római amfitheátrum feltárásához szükséges költségösszeg fede­zete tárgyában. 4. Előterjesztés a Mátravidéken építendő új erőmű tárgyában. E szám ára: 1 pengő 50 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents