Fővárosi Közlöny, 1944 (55. évfolyam, 28-57. szám)

1944-06-06 / 28. szám

1944. június 6. LV. évfolyam 28. szám. FOMROS BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, 11/ 2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 60 P, félévre 32 P, negyedévre 17 P, havonta 6 P. Egyes szám ára ívenként 50 fillér. TARTALOM Oldal Oldal Polgármesteri rendeletek: A székesfővárosi mezőgazdasági munkabérmegálla­A megkülönböztető jelzés viselésére köteles zsidók pító bizotts ág t agJ' a i 54 0 részére szállodák, fogadók és penziók kijelölésé... 537 Személyi iivvek • A megkülönböztető jelzés viselésére köteles zsidók " ' részére kávémérő és kifőző üzemek kijelölése.... 538 Halálozás 540 A megkülönböztető jelzés viselésére köteles zsidók Orvosi kinevezés 540 részére vendéglők, kávéházak és kocsmák kijelölése 538 Áthelyezés 540 A székesfőváros főpolgármesterének átirata a székes- Nyugdíjazás 540 főváros közigazgatásában előforduló események közlése tárgyában 539 Hivatalos hirdetések 541 Polgármesteri rendeletek. A megkülönböztető jelzés viselésére köteles zsidók részére szállodák, fogadók és penziók kijelölése. A polgármester 1944. május 23.-án 294.507/1944—XV. sz. határozatát adta ki: A zsidóknak szálloda, fogadó, penzió üzemek látogatásában való korlátozása tárgyában kiadott 500/1944. B. M. sz. rendelet 1. §-ában kapott fel­hatalmazás alapján az illetékes érdekképviseletek meghallgatása után megengedem, hogy az 1240/ 1944. M. E. sz. rendeletben meghatározott meg­különböztető jelzés viselésére köteles zsidók az alább megnevezett szállodák, fogadók, penziók felsorolt helyiségeiben megszálljanak: I. Szállodák. 1. Adria-szálloda, VIII., Kenyérmező-u. 4. III. em., 61., 62., 63. sz. szobák. 2. Brema-szálloda, VII., Király-u. 39. II. em. 29., 30., 34., 35. sz. szobák. 3. Savoy-szálloda, VII., Thököly-út 18. fsz. 9., 10., 11., 12. sz. szobák. II. Fogadók. 1. Andrássy-fogadó, VI., Paulay Ede-u. 34. fsz. 2., 3., 4. és 5. sz. szobák. 2. Nap-fogadó, VIII., Nap-u. 7. fsz. 11., 12., 14. sz. szobák. 3. Otthon-fogadó, VI., Szív-u. 7. fsz. 1,. 2., 3., 4., 5. sz. szobák. 4. Pátria-fogadó, VIII., VigHi. 7. fsz. 11., 12. sz. szobák. 5. Rex-fogadó, VII., Hársfa-u. 4. II. em. 27., 32., 34. sz. szobák. III. Penziók, a) amelyben a zsidók csak a részükre kijelölt szobákban szállhatnak meg: 1. Atlantisz-penzió, V., Bálvány-u. 8., 5. sz. szoba. 2. Bálvány-penzió, V., Wekerle S.-u. 22., 5., 6., 7. sz. szobák. 3. Izabella-penzió, VI., Izabella-u. 90., 3. sz. szoba. 4. Körönd-penzió, VI., Szinyei Merse-u. 1., 4. és 10. sz. szobák. 5. Nyugat-penzió, VI., Nagymező-u. 68., 1., 2. sz. szobák. 6. Opera-penzió, VI., Dalszínház-u. 8., 14., 15., 16., 17., 18., 19. 20. sz. szobák. 7. Rex-penzió, VI., Nagymező-u. 31., 2., 3., 4., 5. sz. szobák. b) amelyben kizárólag zsidók szállhatnak meg : 1. Budapest-penzió, V., Árpád-u. 11.(5 szoba). 2. Centrum-penzió, V., Vilmos császár-út 22. (10 szoba). 3. City-penzió, V., Gróf Klebelsberg-u. 23. (12 szoba). 4. Eden-penzió, V., Nádor-u. 28. (3 szoba). 5. Elite-penzió, V., Bálvány-u. 24. (10 szoba). 6. Karmel-penzió, VI., Andrássy-út 43. (10 szoba). 7. Windsor-penzió, VI., Vilmos császár-út 7. (16 szoba). Felhívom az általam kijelölt üzemek vezetőit, hogy az üzem bejáratánál szembetűnő módon tüntessék fel azt a körülményt, hogy a jelen határo­zatom értelmében zsidók az üzemük mely részében helyezhetők el, illetőleg, hogy üzemüket kizárólag zsidók használhatják. E szám ára : 50 fillé

Next

/
Thumbnails
Contents