Fővárosi Közlöny, 1947 (58. évfolyam, 28-55. szám)

1947-07-12 / 28. szám

9 m _ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városháza, I. pav. II. em. 50. KIADÓHIVATAL: Központi városháza, I. pav. II. em. 51. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. — Egyes szám ára 8 oldalankint 80 fillér. — E szám ára 3 forint 20 fillér TARTALOM Oldal Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1947. évi július hó 18-án tartandó rendes közgyűlésének napi­rendje ; 719 A napirendre jelvett tárgyak ismertetése 720 Polgármesteri rendeletek : A székesfőváros pénzkészleteinek és gépkocsijainak biztosítása 726 Oldal Helyreigazító nyilatkozatok láttamozása a tiszti ügyészséggel 72 Hivatalos hirdetések 727 Melléklet. Előterjesztés a belügyminiszternek az 1946/47. évi pótköltségvetést jóváhagyó leirata tárgyában. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1947 július 18-án (pénteken) délután 3 órakor az Újvárosháza közgyűlési termében rendes közgyűlést tart. Napirend: I. Délután 3 órakor: A törvényhatósági bizottság elnökének javaslatai: 1. az igazolóválasztmány megalakítása; 2. a székesfővárosi alkalmazottak szabad pályán töltött szolgálati ideje beszámítására alakítandó bizottság választás alá eső tagjainak kiküldése ; 3. szakbizottságokban és adófelszólamlási bizottságokban megüresedett tagsági helyek betöltése, továbbá 4. a Magyar Sertéshízlaló és Húsipari Rt. igazgatóságában megüresedett tag­sági helyre nézve a kijelölési jog gyakorlása, végül 5. a Vízművek üzemi választmányában Agyagosi Horváth Péter megbízatásá­nak megvonása és a megüresedett hely betöltése tárgyában.

Next

/
Thumbnails
Contents