Fővárosi Lapok 1869. július (147-173. szám)

1869. második félévi tartalomjegyzék. Költemények. Szigligeti Ede : A furulyácska A hit Lapszám. . 147 . 174 II. Fülöp ....................................197 ( Pályanyertes (A XVI. szá­Szontagh Pál: Heinéből Gyulai Pál: A székelyek............................... H ivatásom (Beranger) Krisztus és a madarak Romhányiból (Töredék) . Szeretnélek még egyszer látni E. Kovács Gyula: Margit................................ A dobozi hársak alatt . Jó éjszakát ......................... G yönge kis menyecske Vadonban ......................... T orkos László: Jöjj ki kedves......................... Borús napon......................... L évay József: A nap lejárt (Longfellow) . A rózsa könye......................... ^ Sóhajok (Longfellow) . Ábrányi Emil: Kis unokámnak (Lajos bajor király)......................... N agymama (Tennyson) Well! thou art happy (Lord Byron) Dalra magyar ! közdal IV. Henrik dala. zadból.) A zárdaszüz............................... C sak egy csillag ragyog Szép Nellikém (Burns) . Vii’ágházban (Wagner Richard) Nyilas Samu: Ilonkának 1 — II .... Falu Kata................................ Szász Károly: Igazolás (Lermontoff) . Dalok a tó partján I—II Dalok a tó partján III—IV A szökevények (Heine) Dömötör Pál: A régi dal . Egy csüggedt ifjúhoz Őrizd .... Dömény József: Mértföldeknek Medgyes Lajos: Ifjú költőinkhez . Éjjel .... Cs. L. menyegzőjén Régi vágyam . Jánosi Gusztáv: Moore Tamás dalaiból I—II Rácz Mihály: Comment je serai docile (Brizeux) Heine költeménye . Varga Benő: Fehér szalag,piros gyöngy (Pá r lyány értés románc.) . Pásztói: Én nem tudom Visszacsillan messziről Tóth Kálmán: Én itt járok Eső után Találgatás . Karácsonykor . Endrödi Sándor: A fekete halál (Lingg) Memento móri Az istenről . Jámbor Pál: Virágh Benedek sirjára Baráth Ferencz: Emlékezés a haldoklóra Otthon Vida József: Ifjú sas .... Hajnalka : A inig fiam alszik . A szerelemről Szelestey László: Severus halála után Synesius . Mezey József: A magány . Hová tűntél . Jer, nézzük meg 148 150 190 222 228 266 152 172 212 240 257 154 201 156 224 250 158 193 234 246 263 271 286 292 297 160 180 162 214 261 273 164 184 248 166 168 210 238 259 170 176 236 178 182 269 186 203 226 295 188 205 265 191 195 251 199 206 281 208 279 216 267 288 Zanathy Kálmán : Egy kérlelhetlen dala . Előhang a „Dalok könyvé hez (Heine) Vajda János: Székesfehérvárott Marikovszky Gábor: A sasok . Komócsy József: Veled vagyok Török Károly: Szép a világ Thaly Kálmán : Bujdosó éneke Csukássy József: O-angol ballada Lapszám. . 218 255! 220 230 232 242 244 253 És a hűtlen csalfa Lujza (Heine) 276 Berecz Károly. Oh mért kelle nékünk . . 275 Rizai: Az emeleten...........................................282 Lanka Gusztáv: Áldás...........................................284 Szász Béla-. Kép (Töredék)...............................290 Hegedűs István: Sylvester-éj ................................299 Er edeti bcszélyek. P. Szathmáry Károly. A legyőzött büsz­keség . . . 147—164 Kazár Emil: A viz...............................165—178 A rab............................... 291-299 L anka Gusztáv: Siker, de nem tisztességes 186-—191 Tóvölgyi Titusz : A végzet, (regény) . 192—223 Vértesi Arnold: A szabaditó .... 224—225 Deák Farkas: Külömbségek . . . 229—236 Abonyi Lajos: I. M. M. M. M. . . . 276—290 Rajzok. ** Sz. Ge’ócze István: Brazília fővárosa(Uti­képek) .... 179—185 Dcgré Alajos: Emlékbeszéd egy elitéit felett .... 226—228 Sz-i Török János: Zarándoklás a szt. sirhoz 237—-245 Sainte-Beuve: Sevigné asszony . . . 275—276 Legouvé Emészt: A szép szeretető tjor­ditá Feleky J.) . 277 —280 Deoecseri L. I.: Lord Byron és a nők . 298—299 Fordított elbeszélések Túr gene ff Iván : Egy fölösleges ember naplója .... 147—157 Páví Viktor: Oktáve gróf (ford. Hindy Árpád) .... 158—160 Almeira Emanuel: Dráma Californiában (Regény) . r . . 161—191 Paul de Kock: A falu gyönyörei (Életkép) 192—195 Cárit Etlar: Két húzás (Dán beszély) . Bjórnstjerne Björnson: A bölcsőtől az oltárig Boz Dickens: A fiatal főur .... Hackländer: A tűzhelyen (ford. Pelsőcy Gyula) ......................... Ga skellné: Crowley Castle .... Aimard Gusztáv: A vasfejü Ourson (Re­gény, ford. Marosi). Turgeneff Iván: Egy csodálatos történet Vacano: Egy késő-őszi történet . A „Revue des deux mondes“-ból: Nailhac asszony (ford. Pelsőczy) .1 „Alt the Year Roundl'-h6\: A végzet­szerű vázlat. 196—201 202—223 224—236 237—246 246 -253 247—274 254—260 261—275 281—293 294-297 Eredeti külföldi s bécsi tárcák. Pázmándy Dénes: Marienbadból .... 147 Vajda Victor: Tárca Römerbadból . . . 148 Prágai tollrajzok I —III. 154—156 Rózsaági Antal: Karlsbadból.........................148 K arlsbadtól Marienbadig 154 —155 Lapszám Devecseri L. 1. A bécsi életből. XII—XXVII 151 • 157. 167. 173. 182. 197. 205. 214. 231. 238. 250. 256. 265. 273. 284. 299. Nyíregyházi: Tárca Monacóról .... 160 Csáthy Géza : Gleichenbergi levelek IV . . 161 Tárca Triestből.........................169 T árca Miramaréböl .... 174 Velencei tárca..............................176 T árca Velencéből és Paduaból . 178 A müneheni kiállítás . . . 189 Berchtesgadenből . . . . 195 Wagner Richard „Rheingold“-ja 199 Meran......................................235 B. Pongrátz Emil: Bécsi levél..............................167 L evelek a suezi útról I—III 268. 274. 285. Sz-s: Rohitsi levél ...........................................173 W. A. Bécs melletti Badenból 1—III 175. 183. 191. Karlovszky M. Ida: Ischl idénye .... 179 T. K. A hallei fürdőből.....................................180 Csukásy József: Neuhausi fürdő; tárca . . 182 A Steierhegyek közti -II 201. 202 Szilágyi Sándor : Genfi levél..............................188 L-y. Párisi levelek I—II . . . 191—210 G. : Ostendei levél ..................................193 L . K. Ischlböl........................................................196 Kuzmik Pál: Baden-Badenból..............................201 X . Levél Ischlböl.................................................202 Télfy IvánLevél Athénből..............................203 Dr. Kakujay Alajos: Páriái levelek I—XI. . 208 212. 223. 232. 241. 247. 251. 257. 271. 288. 296. Milassin Vilmos: A miramarei kastélyban . 208 Nápolyi levél .... 216 Római levél..............................219 F lorenczi levél .... 222 H. L. Milánói levél.................................................209 Xant us János: Chinai le velek..............................226 A chinai „rongyos szigetek“ . 242 Keleti Gusztáv: A nemzetköziműkiállitás Mün­chenben ..............................254 D . A. Római^levelek I—IV . 279.286. 290. 298 Tárcacikkek névvel. Szilágyi S índor: Egy apáca a Rákóczi házból.........................147 S zeberényi Lajos : A szláv mythologiából I—IV. . 149.151.153.248 Női irodalom a szlávoknál I—IV. . . . 245—248 í Beöthy Zsolt.: Akadémiai tárcácska . . . 152 Akadémiai tárca .... 158 Az akadémiában I—VIII. 229. 240. 236. 252. 263. 269. 275. 292. Frankenburg Adolf: Bécsi élmények 1848 ból 159 Endrödi Sándor: Hogy mulatnak Berlinben ? 161 Egy kedves nap emlékei . 166 Treptauiképek .... 196 Berlinből Hamburgig . . 237 Steierországi képek I—II 249.253 Vogt Károly .... 283 Tankréd: Balaton-Füredről..............................162 Vaj da Vidor: Csokonai mint fü vész . . . 163 A cigány zene hanyatlásáról . 233 Feleky József: A táncról.....................................164 Baráth Ferencz: Hlzasságigéreti pörök Skó­ciában ..............................165 A Byron titka .... 230 Az öröm philosophiája . . 339 Reményi Károly: Szliácsi fürdő..............................170 P östyénböl..............................204

Next

/
Thumbnails
Contents