Fül- orr- gégegyógyászat, 1962 (8. évfolyam, 1-4. szám)

1962-02-01 / 1. szám

A Semmelweis (Rókus) Kórház Orr-gégészeti és Bronchologiai Osztályának közleménye (főorvos: Réthi Aurél dr.) A gyermekkori gégestoma aspiratio Irta: RÉTHI AURÉL dr. Közlésre érkezett 1962. V. 7 Az orvosi elvek szerint a tracheotomiát minden orvosnak el kell tudni végeznie, hogy sürgős szükség esetén a beteg életét megmenthesse. Be kell vallanom, hogy nem ritkán fordul elő, hogy felnőttnél a traeheotomia elvégzése még a szakembernek is nagy nehézségbe ütközhet. Áll ez különösen több műté­ten átesett, vastag páncélszerű heggel fedett nyaki képleteknél és tumoroknál, különösen kiterjedt pajzsmirigy rákoknál. Utóbbiaknál gyakran mindjárt a cricoid-porc alatt szinte derékszögű légcső elfordulást látunk. Ilyenkor, ha van idő a ligamentum conicumon át vezetett szonda segélyével tapinthatjuk ki az irányt, de minthogy rendszerint a fulladás veszélye van közel, eljárásomat alkalmazom (1), amely szerint a ligamentum conicumot a gyűrűporc közelében harántul átvágva a metszés mindkét végén a gyűrűporc ívét verticalisan le­felé átvágjuk, így egy ajtót nyerünk. Eme porcajtót a tracheán való tapadása segélyével csapóajtószerűleg lefelé hajtjuk, miáltal széles nyílást nyerünk. Ezután időnk van a szabályszerű traeheotomia végrehajtására. Gyermekeknél a sietség nélküli szabályos traeheotomia ritkán válik szükségessé, mert rendszerint a tracheotomiát a fulladás megelőzésére hirtelen kell csinálni. Az ilyen hirtelen tracheotomiát még szakember is nehézséggel tudja szabályosan elvégezni, de a legtöbb esetben nem szakember végzi. Természetesen leggyakrabban gégediphtheria maga, tehát az álhártya okozza a nehézlégzést, avagy pedig az intubatio következtében fellépő decubitus folytán bekövetkező oedema az ok. A gyulladásos alapon fellépő oedemák, ha kellő időben kerülnek észlelés alá, mind felnőttnél, mind gyermeknél antibioti- cumokkal kedvező irányban befolyásolhatók. Visszatérve a gyermeki hirtelen tracheotomiához, nemritkán észleljük, hogy a cricoid-porc lett átmetszve s ehelyütt beerőltetett kanül, a cricoid-porc oldalfalának elülső részét kisebb- nagyobb mértékben tönkreteszi. Ennek következtében, ha a gyermeknél a kanült eltávolítják, úgy a belégzésnél a gégefal elülső részén nincs elég szilárd támasz és így a bőr szomszédos része lágyrészekkel együtt aspirálódik a sto- mába. A kanült sürgősen vissza kell tenni. Jelen munkámban főleg a lágyrész aspiráció kezelésével kívánok foglalkozni. A gyermeki traeheotomia után létrejöhet a lágyrész aspiráció a trachea megfelelő helyén végzett traeheotomia után is, ha a bőr és az alatta levő lágyrészek a traeheotomia körül magasan ülnek és alapjukhoz lazán rögzítet­tek. Eme aspiráció azonban könnyebben áll elő akkor, ha a légcsőben vagy a gégében szűkület van jelen. Ha megnehezített dekanülálás miatt vizsgálunk meg egy gyermeket, úgy nagyon fontos a gégebemenetnek megtekintése. Ha lehet, gégetükörrel. Ha nem lehet, direct úton. Az esetek jórészében sikerül egy gyermeki laryngoscop- pal helyi érzéstelenítés mellett a vizsgálatot elvégezni. Ha ily módon nem megy, 1 Fül-orr-gégegyógyászat í

Next

/
Thumbnails
Contents