Fül- orr- gégegyógyászat, 1971 (17. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék

ТА RT A LOM JEGYZÉ К Alföldy Jenő dr.: Hibák, műhibák a fiil-orr-torok-gégegyógyászati gyakorlatban.................................................... 1 A lleram Rezső dr.: Különleges cholesteatoma esete............................................................................................................... 108 « Bauer Miklós dr.: Az acustikus neurinoma fülészeti problémáiról................................................................................... 194 Bátai István dr., Szelecsényi Judit dr., Gősfay Sándor dr. és Bauer Miklós dr.: A belső hallójárat pozitív kontrasztanyagos vizsgálatáról ........................................................................................................................................... 209 Bodó György dr.: Gégesérültek ellátásában szerzett tapasztalataink.............................................................................. 65 Bodó György dr. és Kovács János dr.: Ciliaris elemek jelenlétének igazolása a mastoid cellákban elektron­mikroszkóppal .............................................................................................................................................................................. 140 Csáthi Anna dr. és Székely Tamás dr.: A nervus vagus neurinomája .............................................................................. 82 Csillagh Sándor dr.: Adatok a homloküreg traumatológiájához. Frontobasalis koponyatörések ..................... 42 C zigner Jenő dr.: Primaeren zárt verticalis subtotális gégeresectio................................................................................... 213 Czigner Jenő dr. és Deutsch Ottó dr.: Hangképzés szempontja a gége partialis resectióinál ................................... 55 C zigner Jenő dr. és Deutsch Ottó dr.: Endolaryngealis microchirurgiás eljárásunk a felnőttkori gége-papil­loma gyógyításában ................................................................................................................................................................ 171 Czigner Jenő dr., Duchon Jenő dr., Deutsch Ottó dr. és Bátai István dr.: Három éves tapasztalatok az endo­laryngealis microscopiában és microchirurgiában ......................................................................................................... 219 Duchon Jenő dr., Czigner Jenő dr. és Pupp Lajos dr.: A dohányzás szerepe a hangszalag pachydermiás állapotaiban.................................................................................................................................................................................. 204 Élő János dr.: Corticosteroidok a fül-orr-gége osztályos betegek kezelésében ........................................................... 101 Faragó László dr. és Döbrössy Lajos dr.: A cytodiagnostica értéke a fül-orr-gégészeti gyakorlatban ................. 91 Fodor Ferenc dr. és Krutsay Miklós dr.: A külső hallójárat hidradenomája ................................................................ 171 Gutái Miklós dr.: Gyermekkori eosinophil csont-granuloma esete................................................................................... 186 Huszár László dr.: Hinsberg műtéttel szerzett tapasztalataink........................................................................................... 239 H uszár László dr.: Reversibilis végkészülék-laesio................................................................................................................... 104 Jantsek Gyula dr., Bépay Gabriella dr. és Spellenberg Sándor dr.: Tympanoplasticai műtétek functionalis eredményeinek értékelése....................................................................................................................................................... 19 H oltai Pál dr.: Az arc- és szájüreg közötti kóros összeköttetés keletkezése és rhinológiai megszüntetésé­nek újabb módszerei..................................................................................................................................................................... 164 Krutsay Miklós dr. és Fodor Ferenc dr.: Szemüregbe betört orr-glioma......................................................................... 189 Kuhn Endre dr.: A röntgen-rétegvizsgálat jelentősége az orr- és orrmelléküreg daganatok oncotherápiá­jának megtervezésében............................................................................................................................................................ 242 László Imre dr. és Z. Szabó László dr.: Adatok a tuba auditiva anatómiájához és röntgenanatomiájához .... 27 Mihók György dr., Duray Aladár dr. és Zelen Béla dr.: öncsonkító szándékkal nyelt és aspirált idegentes­tekről .7..................... 33 Miriszlay Ernő dr. és Ördögh Mária: Adatok a belsőfülfolyadékok biochemiai meghatározásához emlő­sökön ............................................................................................................................................................................................... 247 Móricz István dr. és Baiter Miklós dr.: Sinusitis sphenoidalis és gyulladásos intracranialis szövődmények ... 38 Muha Cecilia dr. és Czigner Jenő dr.: Az epipharynx-tumorok intracranialis komplikációi ................................. 153 O szlánszky Ottó dr.: Scutamil-C kezelés beszédzavarban szenvedő gyermekeknél ...................................................... 178 Pap TJzonka dr., Nemes Zoltán dr. és Jakab Tamás dr.: Az intubatios granulómákról egy histológiailag ér­dekes esetünk kapcsán ............................................................................................................................................................ 112 Preobrazsenszkij professzor emlékére (Petreczky László dr.).............................................................................................. 129 P ytel József dr., Muha Cecilia dr. és Bauer Miklós dr.: Kísérletek az arcizomzat fáradékonyságának mé­résére ............................................................................................................................................................................................... 228 Révész György dr., Ribári Ottó dr. és Martikány D. István: Stapes-műtéthez használt anyagok kísérletes és klinikai összehasonlítása......................................................................................................................................................... 131 Révész Gyógy dr., Z. Szabó László dr. és Zelen Béla dr.: Vasculáris eredetű fülzúgások............................................. 145 Rózsa Imre dr., Kovács Ferenc dr. és Orawetz Ottó dr.: Felső légúti extramedullaris plasmocytornák................. 73 Rúzsa Gábor dr.: A csecsemő- és gyermekkori allergiás középfülgyulladás..................................................................... 51 Szabó Elemér dr.: Tuba-szellőzés biztosítása ambulánsán kezelt gyermekbetegeinken........................................... 116 Szelecsényi Judit dr. és Bauer Miklós dr.: A ganglion sphenopalatinum neuralgiáról ............................................. 234 Szendi Julia dr.: Juvenilis orrgarati angiofibroma leánynál ............................................................................................ 60 Szendi Julia dr. és Szócska János dr.: Adatok a rhinogen meningitis klinikumához.................................................. 182 Szőke Barnabás: A perceptiós nagyothallás gyógyszeres kezelésének eredményei.................................................. 252 S zűcs János dr. és Jakabfi Imre dr.: Az arcüreggyulladások localis antibiotikus kezeléséről................................. 24 T olnay Sándor dr. és Horváth Jánosné dr.: Audiometriás szűrővizsgálatok Kazincbarcika város általános iskoláiban...................................................................................................................................................................... 97 Varga Győző dr.: A tensor tympani reflex a klinikai audiologiában................................................................................ 86 Vándor Ferenc dr. és Szabó Imre: Gégészeti izotóp-diagnosztika ..................................................................................... 157 Várady Béla dr. és Kanizsai Judit dr.: Epontol-narcosissal nyert tapasztalatunk tonsillectomiánál és adenotomiánál............................................................................................................................................................................ 125 Völgyesi János dr. és Ambrózy László dr.: Gyermekkorban végzett tonsillectomia Epontol-narcosisban----- 122 K önyvismertetés..............................................................................................................................................................124, 128, 192 Folyóiratszemle............................................................................................................................................................ 23, 85, 90, 121 Hírek .................................................................................................................................................................................................18, 64 2

Next

/
Thumbnails
Contents