Fül- orr- gégegyógyászat, 1991 (37. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék Ablonczy Mária dr., Bodánszky Hedvig dr., Miriszlai Ernő dr.: Orr-polyposis esete, mint a gyermekkori mucoviscidosis egyedüli tünete .......................................................175 A blonczy Mária dr., Freih Ibrahim dr., Miriszlai Ernő dr.: A giardiasis epidemiológiá­ja és összefüggése a gyermek fül-orr-gégészeti betegségekkel ..........................................30 A blonczy Mária dr., Miriszlai Ernő dr., B. Kovács Attila dr., Sápi Erzsébet dr., Zalat­nai Attila dr.: Légúti obstrukciót okozó intubációs granuloma........................................103 A blonczy Mária dr., Miriszlai Ernő dr., Schmidt Marianna dr., Hosszú Eva dr.: Paro­tis actinomycosis gyermekkorban ..........................................................................................243 A ntal János dr.: Obstruktiv alvási apnoé szindróma kivizsgálása és sebészi kezelése II..........................................................................................................................................................4 Balatoni Zsuzsa dr., Elő János dr., Polony István dr.: A Zenker-diverticulumról négy operált esetünk kapcsán............................................................................................................177 Bánki-Horváth Ildikó dr., Hartai Pál dr.: Eletet veszélyeztető nyelv-bevérzés.....................160 B auer Miklós dr.: A dobhártya helyreállításáról ............................................................................67 Büki Béla dr., Faludi Mária dr., Makó János dr., Nagy Judit dr., Komora Valéria dr., Niebudek-Bogusz Ewa dr., Ribári Ottó dr.: A halló- és egyensúlyozószerv károso­dása krónikus veseelégtelenségben.........................................................................................115 Csokonai VI Lajos dr., Zádory Krisztina dr., Kaszás Ilona dr.: Gégében előforduló Len­nert-limfóma ...............................................................................................................................247 Czigner Jenő dr., Iván László dr.: Réthi-II. hangréstágító műtét módosítása mucoperi­chondrium borítású orrsövényporccal ....................................................................................202 Elő János dr., Sebők János dr., Varga László dr.: A gégedaganatok proliferációs aktivi­tása és metasztázisai közti összefüggés ..................................................................................24 Farkas Zsolt dr., Gósy Mária dr., Hirschberg Jenő dr., Simonná Nagy Erzsébet, Csányi Ivonne: Klinikai teszt nagyothallók és siketek szociális beszédérthetőségének vizs­gálatára .........................................................................................................................................60 Farkas Zsolt dr., Kittel Gerhard dr., Hirschberg Jenő dr.: A hallókészülék beállításá­nak ellenőrzése hangmező-vizsgálattal....................................................................................90 Fekete -Szabó Gabriella dr., Czigner Jenő dr., Berényi Imre dr.: Uj cephalosporin-szár­mazék — „CECLOR” — alkalmazása akut sinusitis maxillarisban ................................187 Hartai Tamás dr.: Felsólégúti infekciót követő szaglászavarok ................................................237 I ván László dr., Czigner Jenő dr.: Supraglotticus gégerezekció és myocutan lebeny kombinációja hypophaiynx-tumor szelektált eseteiben.........................................................95 Jakab György dr.: Melanoma malignum a parotisban.................................................................167 J ókai István dr., Bégány Ágnes dr., Lampé István dr., Tóth Judit dr.: Az ormyálkahár­tyáról kiinduló melanoma malignum esete............................................................................110 Kásler Miklós dr., Iványi Emőke dr., Bánhidy Ferenc dr., Tóth Veronika dr., Sugár Já­nos dr.: Operált malignus glomus caroticum tumor...............................................................34 Kisely Mihály dr., Gombi Rózsa dr, Tóth Ágnes dr., Lampé István dr.: Rövid alternáló nystagmus-rohamokat okozó kisagyhídszögleti congenitalis cholesteatoma .....................57 K ovácsovics Bea dr., Novák Károly dr., Ribári Ottó dr., Kulka Janina dr.: Rostasejtek­ből kiinduló szokatlanul nagy osteoma..................................................................................223 Lázár József dr., Lampé István dr., Kincses Gyula dr.: Sinus check ultrahang-készülék­kel szerzett tapasztalataink az arcüreg betegségeinek diagnosztikájában .............v ... 75 L ázár József dr., Megyeri Ilona dr., Lampé István dr., Tóth László dr., Kincses Gyula dr.: Az ultrahang-diagnosztika szerepe a nyaki terűnek differenciál-diagnosztiká­jában ................................................................................................................................................42 Matusovits László dr., Hayfronné Kiss Ágnes dr., Berényi Imre dr., Vezsenyi Magdolna dr.: Tonsilloadenotomia gyermekekben intubációs narkózisban ..........................................38 2

Next

/
Thumbnails
Contents