Gánti Tibor bibliográfiája

Könyvek

Könyvek I Gánti Tibor: Forradalom az élet kutatásában. Studium könyvek 55. Gondolat * Budapest, 1966. 216 old. I Gánti Tibor: Az élet princípiuma. Gondolat, Budapest, 1971., 228 old. \ Gánti Tibor: A kvarkoktól a galaktikus társadalmakig. Kossuth Kiadó, 1975. J 145 old. ^ Gánti Tibor: Az élet princípiuma. 2. átdolgozott, bővített kiadás. Gondolat, 1978. 280 old. r Gánti, T.: A Theory of Biochemical Supersystems and its Application for Natural and Artificial Biogenesis. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 136 old. Gánti, T.: A Theory of Biochemical Supersystems and its Application for Natural and Artificial Biogenesis. University Park Press, Baltimore, London /párhuzamos kiadás/, 1979. 136 old. Gánti Tibor: Az élet princípiuma. 3. kiadás. Kriterion, Bukarest, 1979. 272 fi Q'd. ‘ Gánti Tibor: Az élet és születése. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 144 old. & Gánti Tibor: Az élet princípiuma. Negyedik magyarnyelvű, átdolgozott kiadás. OMIKK, Budapest 1983., 192 old. n Gánti Tibor: Eltűnő szigetek. Emlékek. Tapasztalatok. Gondolatok. NATURA, Budapest 1983., 215 old. Gánti Tibor: Chemoton elmélet I. kötet. A fluid automaták elméleti alapjai. OMIKK, Budapest, 1984. 223 old. Gánti, T.: Zsizny i jeje proiszhozsdenije.{Az élet és születése) Proszbesenyije, Moszkva 1984., 140 old. Gánti, T.: Podsztavi zicia. (Az élet princípiuma) Wiedza Powszechna, Warszawa 1986., 231 old. / ^ Gánti, T.: The Principle of Life. OMIKK, Budapest 1987., 195 old. f’í" Gánti Tibor: Chemoton elmélet II. kötet. Az élő rendszerek elmélete. OMIKK, Budapest, 1989. 242 old. /<f Gánti Tibor: Kontra Crick avagy az élet mivolta. Gondolat, Budapest 1989., 134 old. 4 -f Gánti Tibor: A remetesüldő. Kogitátor, Bp. 149 o., 1992 H n Gánti Tibor: Váci eltűnő szigetek. Váci önkormányzat és Váci Múzeum Egyesület kiadás. 118 o. + fotók. Vác, 1994 Gánti Tibor: Az élet általános elmélete.(Az élet mivolta, Az élet princípiuma, Az élet és a halál szintjei) Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2000., 202 old. n Gánti, T.: Chemoton Theory. Volume 1. Theoretical Foundations of Fluid Machineries. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003., 1-250. old. 1

Next

/
Thumbnails
Contents