Gazdasági Mérnök, 1878. január-december (2. évfolyam, 1-24. szám)

GAZDASÁGI MÉRNÖK NÉPSZERŰ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE EGYSZERSMIND A TISZA VÖLGYI TÁRSULAT s a TEMESVIDÉKI MÉRNÖK- és ÉPÍTÉSZ-EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTETTE GONDA BÉLA oki. mérnök, a kir. József-műegyetemen a Mezőgazdasági Vízműtan magántanára, a Magyar Mérnök- és Epitész-Egylet másodtitkára. MÁSODIK ÉVFOLYAM. 1878. Kilencz rajzmelléklettel s a szöveg közé nyomott 36 fametszetü ábrával. BUDAPEST. NYOMATOTT WEJSZMANN TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents