Gazdasági Mérnök, 1880. január-december (4. évfolyam, 1-52. szám)

valamint a GAZDASÁGI GÉPÉSZET ÉS ÉPÍTÉSZET, IPAR ÉS FORGALOM EGYSZERSMIND A TISZAVÖLGYI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI ÉS KIADJA GONDA BÉLA MŰEGYETEMI M. TANÁR, A GAZDASÁGI MÉRNÖK DOLGOZÓTÁRSAI 1880-ban, Balázs Árpád — Barabás János — Benkó Ágoston — Diószeghy Sándor — Faragó László — Fejős Károly — Fekete Zsigmond — Gábor József — Horváth Gyula — Gróf Károlyi Sándor —/Katona Endre — Kolbenheyer Gyula— Kossutány Tamás — König-Tónás Ödön — Krisztinkovich Ede — Kvassay Jenő — La Roche Ede — Lattenberg Lajos — Miklós Ödön — Nádory Nándor — Dr. Nagy Dezső — Nagy László — Németh Gerő — Pech József — Péch Béla — Péter Dénes — Pfaff Ferencz ^ Pékár Imre — Pilch Ágoston — Pólya Béla — Pósa József — Dr. Rodiczky Jenő -- Rohonczy Ignácz 4=|L Schwarczel Sándor Türr István -- Újlaki Soma Villási Pál —1. Gróf Zichy Jenő — Zsák Hugó. BUDAPEST. WILCKENS F. C. ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA, ii-i1'1Éli i!L'i:!iliiiiÍ!.'líi.!í!Íi1 lilH IJ lil Ii,;Í!íiI;1 1 i : i. ■; .!.Bili » íillillisiüÉ A

Next

/
Thumbnails
Contents