Gazdasági Mérnök, 1881. január-szeptember (5. évfolyam, 1-38. szám)

MEZŐGAZDASÁG, FOLYÓSZABÁLYOZÁS ÉS VÍZHASZNOSÍTÁS VALAMINT A GAZDASÁGI GÉPÉSZET ÉS ÉPÍTÉSZET, IPAR ÉS FORGALOM KÖRÉBŐL. EGYSZERSMIND A TISZA VÖLGYI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI ÉS KIADJA GONDA BÉLA MŰEGYETEMI MAGÁN TANÁR. 18 81® ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. • • __ • _• A SZÖVEC KÖZÉ NYOMOTT 169 ÁBRÁVAL. BUDAPEST, WILCKENS F. C. ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA 1881. GAZDASÁGI 1É1IÖI KÉPES HETILAP

Next

/
Thumbnails
Contents