Gazdasági Mérnök, 1884. január-december (8. évfolyam, 1-50. szám)

GAZDASÁGI MÉIÖOK • • MEZŐ GAZT) AS AG I ÉS MŰSZAKI HETTLAP i í EGYSZERSMIND A TISZAVÖLGYI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE im mm SZERKESZTI ES KIADJA GONDA BÉLA M. KIR. MINISTER! FŐMÉRNÖK, MŰEGYETEMI MAGÁNTANÁR STB. . *­NYOLCZADIK ÉVFOLYAM ( N YO LC ZAD IK É Y F 0 LYA M A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT 371 ÁBRÁVAL BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1884 *

Next

/
Thumbnails
Contents