Gazdasági Mérnök, 1890. január-december (14. évfolyam, 1-52. szám)

4 • I. .1 >AS.Ú11 MÉRNÖK GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI HETILAP. EGYSZERSMIND A TISZAVÖLGYI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI ÉS KIADJA: GONDA BÉLA KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTERI MŰSZAKI TANÁCSOS, MŰEGYETEMI MAGÁNTANÁR, A FERENCZCSATORNA RÉSZVÉNYTÁRSULAT IGAZGATÓJA. TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 1890 TIZENNEGYED!K ÉVFOLYAM. A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT 894 ÁBRÁVAL. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents