Gazdasági Mérnök, 1891. január-december (15. évfolyam, 1-52. szám)

GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI HETILAP. EGYSZERSMIND A TISZAVÖLGYI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI ÉS KIADJA : GONDA BÉLA KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MŰSZAKI TANÁCSOS, MŰEGYETEMI MAGÁNTANÁR. A FERENCZ-CSATORNA RÉSZVÉNYTÁRSULAT IGAZGATÓJA. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 1891 TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT 1609 ÁBRÁVAL. * BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA. 1892. GAZDASÁGI MÉRNÖK

Next

/
Thumbnails
Contents