Gazdasági Mérnök, 1892. január-december (16. évfolyam, 1-52. szám)

2 5SC. GAZDASÁGI MÉRNÖK 1972/73-6UJN0RIZVE 1 1980 GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI HETILAP. EGYSZERSMIND A TISZA VÖLGYI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI GONDA BÉLA, KERESKEDELEMÜGYI MAGY. KIR. MINISZTERI MŰSZAKI TANÁCSOS, MŰEGYETEMI MAGÁNTANÁR. A FERENCZCSATORNA RÉSZVÉNYTÁRSULAT IGAZGATÓJA TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. 1892. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT 9« ÁBRÁVAL. BUDAPEST, 189.!. .ORSZÁGGYŰLÉSI ÉRTESÍTŐ, KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG (IV. Granátos-utcza 1.) * V

Next

/
Thumbnails
Contents