Gazdasági Mérnök, 1894. január-december (18. évfolyam, 1-52. szám)

BLkir.tecLncIogiai !£ MUZEUM ^könyvtára. fáZ'ZZ/S „1972/73 MM GAZDASÁGI MÉRNÖK GAZDASÁGI ES MŰSZAKI HETILAP 't-l&IÖRJZVf EGYSZERSMIND A TISZAVÖLGVI TÁRSULAT HIVATALOS RÖZLDNYE f SZERKESZTI: Gonda Béla MINISZTERI OSZTÁLY-TANÁCSOS. MŰEGYETEMI M.-TANÁE, A PEREN CZ-CS A TORNA TÁRSASÁG IGAZGATÓJA xS'** V/> « •? ! f*'Á „ V'.^íf.rV* ■» -'Jr«3i<í. ÉVFOLYAM XVIII ÉVFOLYAM 1142 AA SZÖVEa KÖZÉ NYOMATOTT ÁBRÁVAL qMí> 4> BUDAPEST 1895 AZ »ORSZÁGGYŰLÉSI ÉRTESÍTŐ« KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG YÁRMEGYE-ÜTCZA 11—13

Next

/
Thumbnails
Contents