Gazdasági Mérnök, 1911. január-december (36. évfolyam, 1-52. szám)

k Telefon 56—44. CLP-0 XXXVI. évfolyam Budapest, 1911 január 8 1 szám MAGYAR ASZFALT R.-T. Budapest. V., Nádor-utca 4 szám. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAPON Alapította Felelős szerkesztő: Előfizetési díj : G ON DA BELA PIROVITS ALADAR Egész évre 24 kor. fél évre 12 kor. negyed évre 6 korona MINISZTERI TANÁCSOS Budapest székesfővárosi főmérnök. Szerkesztőség és kiadóhivatal. Vili. CONTI-UTCZA 38. SZÁM BUDAPEST, A gazda legnagyobb kincse a SZUperfoSZfát műtrágya, mert csak ezzel az olcsó és hatásos műtrágyával lehet nagy terméshozamokat e!érni, Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület“ ellenőrzése mellett működő Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet, Budapest V., Fürdő-utca 8. szupl'oríos/.fat műtrágyával egy gazda se mulassza el rendszeres kísérletet végezni. — A szupferfoszfáttal mntrágyázott vetés nem dől meg, erőteljesen fejlődik, korábban beérik és- telt magoi ad. __________ Százezer tapasztalat igazolja a legnagyobb eredményeket. Mű trágyát csak megbízható forrásból vásárol az óvatos gazda! Sürgönyeim „Szivattyár Budapest“ Telefonszám : 72—08 ETJE Alapittatott: 1 8 5 8. é v b e n. 72-09. Gyártott fecskendők száma: 17000 Juöapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvénytársaság. Budapest, V!. Váci-ut 69. Gőzgépek, légsűrítők, vacuumszivattyuk, keretfürészek. Gőzkazánok, tartányok, elömelegitök. Vashidak, fedélszerkezetek, szegecselt oszlopok. Vas és fém- ntvények. Vasúti forditókorongok, mindennemű forgó- és fu- kézi és villamos hajtásra. Rostélyvasak acélozott fe- zlömüvek. Szivattyúk — Tüzfecskendok. Tüzol- i és szerek. Köztisztasági eszközök. Köz- gyi szerek. Különlegességi szerek : Centrifugál aszivattyuk minden emelőmagasságra, a legna­gyobb teljesítményig, kitűnő hatásfokkal. HEH Xőolajfmomitógyár részv.-társ. Igazgatósig: Budapesten, V. kér., Nádor-utca ld. szám. Gyártelep: Fiume, Brassó, Oderberg. Elsőrendű kőolajok. Paraffin benzin, ligroin, gazolin, hydrür, gázolaj, coax, vaseline, bőrkenőcs. Elismert jó minőségű teljesen sav és parafinmentes ásvány-kenő­olajok mindennemű czélokra. Orsóolaj, gépolaj, tiszta - olaj, henger-olaj. Majái bányái: Felső-Dernán és Tataoson Biharmegyében.. Magyar- országon létesitett járdaburkolatok területe 2.125,000 négyzetméter. Koesiutburkolatok területe 1.145,000 m2. Hitiintetések : 1. Triest, 1882. aranyérem. 2. Budapest, 1885. nagy aranyérem. 3. Brüssel, 1888. díszoklevél. 4 Arad, 1890. kiállítási nagy érem és oklevél. 5. Temesvár, 1891. díszoklevél. 6. Philippoppelben, 1892. aranyérem. 7. Budapest, 1896. díszoklevél. 8. Páris, 1900. díszoklevél. Kiilöulegtessé^ei: gőzhengerrel tömöritett aszfalt­burkolat. Sajtolt aszfalt burkoló lapok. Világrecord! k világon a legelső szabadalmazott ‘ forrógőzekét, m Világrecord! 50%-kal nagyobb munketeljesités 30°/” szén és 40 százalék viz megtakarítás mellett. Továbbá közúti hengereket és . _____utfelszakitó-gépeket tökéletes kivitelben szállít és mindennemű felvilágosításokkal díjmentesen szolgál .............. la punk kiadóhivatali igazgatósága.

Next

/
Thumbnails
Contents