Genealogiai Füzetek 1905.

GENEALÓGIAI FÜZETEK CSALÁDTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT CZÍMEREKKEL ÉS LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁKKAL ooo SZERKESZTIK o o o CSIKSZENTMIHÁLYI KÖRÖSPATAKI ÉS KÖPECZI SÁNDOR IMRE SEBESTVÉN JÓZSEF HARMADIK ÉVI FOLYAM KIADJA A SZERKESZTŐSÉG. KOLOZSVÁR NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1905.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents